Noord-Oost Overijssel.

Almelo, 28 oktober 2020.

Beste medeleden,
De cursus van Herman Finkers “omgaan met teleurstellingen”, gaat wederom niet door.
Dat komt slecht uit, want we leven in een teleurstellende tijd. En de lezing van dr .Hans Gnodde, die aantoont dat wij in historisch perspectief niet mogen mopperen, wordt wederom uitgesteld. Rutte heeft laten weten dat de beperkingen zeker tot na Sinterklaas zullen gelden.Jullie kunnen thuis wel aangeven de petitie te steunen, waarom onze directeur, Christa Compas, heeft gevraagd (bijlage 1.).

Jullie bestuur heeft op 6 augustus met een beperkt aantal PAX- bestuurders en de burgemeester in de Bibliotheek een tentoonstelling geopend over 75 jaar herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ondergetekende was daar ceremoniemeester en hield een rede (zie bijlage 2).

Het onthullen van de vredesboom in de Almelose Verzetsbuurt (de Rumerslanden) is op verzoek van de burgemeester uitgesteld tot 2021.Ik heb in die Vredesweek op persoonlijke titel een vriendelijke oproep aan Poetin gedaan om tot betere betrekkingen te komen, met een afschrift aan o.a .Koning Willem Alexander. De Russische Ambassadeur heeft de brief verzonden (zie bijlage 3). De Koning heeft onlangs laten weten kennis te hebben genomen van mijn brief van 25 oktober (hij bedoelde 25 september), maar niet inhoudelijk te kunnen reageren i.v.m. de ministeriële verantwoordelijkheid (zie bijlage 4).

De VN- oproep tot een verbod op atoomwapens is nu formeel van kracht, doordat het nu door 50 landen is geratificeerd.(zie bijlage 5). Nederland –met 20 kernbommen op vliegveld Volkel !- heeft nog niet ondertekend. Ons hoofdbestuur zal nog wel reageren. De wapenwedloop heeft geen aandacht meer. Die richt zich nu op mondkapjes. De corona-crisis begint opnieuw pijn te doen: economisch en mentaal, voor jong en oud!

Als een bestuurslid in deze situatie wat kan doen, laat het dan weten. De telefoonnummers staan hier onder.
Met de beste wensen en hartelijke groeten,
Albert Gietelink, voorzitter.

Telefoonnummers:
Albert Gietelink: 06-53700972 en 0546-816048
Jan Wever 0546-816543, inspreken mogelijk.                                Gijs van Aarle 06-42334473
Bram Theo Steynis 06-51187748

(Om technische redenen konden de bijlagen niet worden bijgevoegd. Zij zijn op te vragen bij secretaris Bram-Theo Steynis.)