Direct naar de inhoud
Word lid

Zorgen over privacy in het regeerakkoord

Type content: Nieuws Categorieën: Mensenrechten Nieuws Privacy Vrijheid van denken Gepubliceerd op:

Koopkrachtplaatjes beheersen het gesprek over het regeerakkoord. Daardoor sneeuwen andere zaken onder: zoals de privacyparagraaf. Vincent Böhre, voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten is  ‘gematigd positief´ over de privacyplannen van het nieuwe kabinet.

“Er staan geen grote privacyschendende maatregelen in, maar er zijn wel wat zorgpunten. Je ziet de laatste jaren gelukkig een kentering bij partijen zoals de VVD en PvdA”, constateert Böhre. Positief in het regeerakkoord is dat de privacytoezichthouder in Nederland, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), meer bevoegdheden krijgt, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen. Ik denk dat het CBP meer tanden gaat krijgen.”

Bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden is bescherming van persoonsgegevens uitgangspunt, zo lezen we in het regeerakkoord. Dit lijkt op Privacy by Design, vertelt Böhre. “Dat is positief, omdat privacy niet langer een sluitpost is bij de bouw van een systeem, zoals in verleden wel gebeurde, bijvoorbeeld bij het project van de OV Chipkaart of de opslag van vingerafdrukken in centrale databases voor identificatiedoelen.”

Privacyproof

Om wetten en beleid privacyproof te maken stellen PvdA en VVD voor Privacy Impact assessment (PIA) als standaard te gebruiken. 
Böhre: “Dat is een soort milieueffectrapportage voor privacy: wat gebeurt er met de privacy als we deze wet uitvoeren? Dat is goed, maar gaat alleen werken als dat grondig en onafhankelijk gebeurt. Anders wordt het windowdressing, een maatregel voor de buitenwereld.”

Een laatste belangrijk positief punt is het idee dat inbreuken door de overheid zijn voorzien van een horizonbepaling en worden geëvalueerd. “Dat is heel belangrijk want de overheid is verplicht beleid dat inbreuken maakt op de privacy niet voor onbepaalde tijd in te voeren en goed te evalueren.”

Zorgen over privacy in de zorg

Grote zorgen zijn er in het Platform over privacy in de zorg. Met name hoe er omgegaan kan worden met vertrouwelijke gegevens van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Abraham van Eldijk is jurist en voorzitter van de Stichting KDVP. Hij is allerminst gerustgesteld. 
Nog steeds wordt de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van zorgverleners geschonden als de plannen worden uitgevoerd.

“Er is sprake van een verdere privatisering van de zorg, waarbij het kernelement van het nieuwe systeem van prestatiebekostiging wordt “overgelaten” aan selectieve contractering door zorgverzekeraars die en passant direct of indirect de registraties (SBG, DIS, EPD) toegang willen krijgen tot alle mogelijke behandelinformatie, individuele dossiers dus. Wie dat niet ziet is blind en een regering die daar niet op ingrijpt, regeert niet.”

Digitale privacy in gevaar

Bits of Freedom, (BoF) is in een eerste reactie op het regeerakkoord zeer bezorgd als het gaat om de digitale privacy van burgers.

Zo meld BoF op hun website. “Het regeerakkoord is vaag als het gaat over de maatregelen voor het beschermen van online vrijheid en veiligheid. De beide partijen willen digitale bedreigingen tegengaan door onder meer “het juridische instrumentarium aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden” en dat laat ruimte open voor de plannen van Opstelten voor verregaande uitbreiding van de bevoegdheden van zijn opsporingsdiensten.

Twee weken geleden stuurde Opstelten een brief naar de Tweede Kamer met daarin onder meer plannen voor het hacken van computers van verdachten ook als die computers zich in het buitenland bevinden.

Daarnaast is BoF bang dat de plannen de deur open zet voor een nadere uitwerking van het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat inlichtingendiensten “ongericht het internet afluisteren”. De organisatie wijst er op dat Opstelten de komende jaren minister van Veiligheid en Justitie is en denkt de komende jaren hard te moeten knokken voor internetvrijheid.

Deel deze pagina

Tags:#Burgerschap

Mensenrechten-updates

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.