Direct naar de inhoud
Word lid
Groep mensen aan het wandelen

Wereldhumanismedag 2022 in Rotterdam

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Gepubliceerd op:

Wandeling Wereldhumanismedag in Rotterdam

In het schitterende, monumentale pand van Humanitas aan de Pieter de Hoochweg te  Rotterdam verzamelde zich op Wereldhumanismedag een groep van twaalf humanisten, om  onder leiding van ‘celebrant’ John Geurts een wandeling te maken door Het Park (dat park  waar de Euromast staat). Het thema van deze happening was ‘verbondenheid’, en samen  wandelen geeft de gelegenheid om in alle rust zo’n thema te beschouwen en te bespreken.

De term ‘celebrant’ staat in de humanistische filosofie voor een seculiere ritueelbegeleider,  die zich richt op samenkomst, vieringen en zingeving. Wereldhumanismedag wordt jaarlijks  gehouden op 21 juni – de langste dag, de kortste nacht van het jaar. Op die dag worden in vele  landen de waarden en idealen van de humanistische beweging gevierd en onder de  aandacht gebracht van een groter publiek.

De wandeling vanuit het pand van Humanitas werd een heel bijzondere. Celebrant John Geurts, momenteel ook voorzitter van het Humanistisch Verbond Rotterdam, reikte  instrumenten aan waarmee de deelnemers konden reflecteren op hun leven, en werden  uitgenodigd op een veilige manier met een ander te delen wat zij daarover kwijt wilden.

De avond ging van start met koffie, thee en een koekje, in een vele ruimtes van het pand, die  paste bij de omvang van de groep. De celebrant hield een inleiding, waarbij de deelnemers op  heel natuurlijke wijze werden uitgenodigd zich te ontspannen, te luisteren naar muziek en  enkele inspirerende vertellingen, en voor zichzelf op een stukje papier een aantekening te  maken over het thema ‘verbondenheid’.

Daarbij filosofeerde John over het maken van een wandeling als het gaan over het levenspad.  De deelnemers konden op deze manier voor zichzelf naar boven krijgen welke persoonlijke  thema’s hun levensweg tot nu toe hadden gedomineerd, eens nader reflecteren op hun positie  in het heden, en ook de blik richten op het pad dat nog vóór hen ligt.

Daarna ging de groep naar buiten en wandelde naar het nabijgelegen heerlijke ‘Euromast- park’, waar we even halt hielden op het pad. John stelde voor om in tweetallen tijdens het  wandelen gedurende zo’n drie minuten aan de ander te vertellen welke gedachten tijdens de  inleiding naar boven waren gekomen, waarbij de ander aandachtig luisterde zonder  commentaar te geven. Na die drie minuten waarin de eén aan de ander zijn verhaal deed,  werd nog een minuut doorgewandeld in stilte, om hetgeen was gedeeld te laten bezinken.

Deze opvolging van het al wandelend vertellen, luisteren en in stilte laten bezinken werd  daarna voortgezet, nu met de ander als verteller dan wel luisteraar. Deze gestructureerde  manier van wandelen in tweetallen leidde tot een heel bijzondere manier van contact maken  mensen, die elkaar niet kenden en toch heel persoonlijke verhalen met elkaar konden delen.

Inmiddels was de groep aangekomen ter hoogte van het karakteristieke standbeeld van koningin Wilhelmina, dat een ferme standvastigheid uitstraalt. Aldaar konden we eventjes  goed ‘aarden’, weer met beide benen op de grond staan. John vertelde enkele korte verhalen  waaruit het bijzonder belang van menselijk samenzijn naar voren kwam. Vervolgens werd de  groep uitgenodigd om verder te wandelen, terug naar het pand van Humanitas en werd er, nu zonder bijzondere structuur, volop verder geconverseerd door alle deelnemers.

Terug bij het pand vertelde John nog iets over de architectuur en de geschiedenis van het gebouw, dat een rijksmonument is met een historie in de scheepvaart.

Na enkele afsluitende woorden van John Geurts kwam een einde aan deze avondactiviteit op  humanistische grondslag, en was de algemene conclusie dat John zijn rol als – pas  afgestudeerd – celebrant uitstekend had vervuld!

Achtergrondinformatie over het pand aan de Pieter de Hoochweg 110 te Rotterdam:
https://drimble.nl/monument/rotterdam/43229/pieter-de-hoochweg-110.html

Kees Everaars

Deel dit

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.