Direct naar de inhoud
Word lid

Weg met standpunten en discussies, leve de dialoog…

Type content: Nieuws Categorieën: Humanisme Nieuws Gepubliceerd op:

Een aantal actieve Humanistisch Verbond-leden, verenigd in de ledenwerkgroep Nieuw Humanistisch Perspectief, doet in de notitie ‘Humanisme in een veranderende samenleving’ voorstellen om het Meerjarenprogramma 2007-2012 van het Humanistisch Verbond concreet handen en voeten te geven en humanisten handreikingen te doen om ‘humanisme te praktiseren’. Eén van de voorstellen is om ‘de dialoog’ in ere te herstellen.

De notitie ‘Humanisme in een veranderende samenleving’ plaatst ‘de dialoog’ (weer) op een voetstuk en wil zo de uitwisseling en aanscherping van visies en standpunten mogelijk te maken. De dialoog is volgens de ledenwerkgroep Nieuw Humanistisch Perspectief een essentieel en nooit eindigend aspect van de humanistische traditie.

Stevige standpunten innemen en debatten voeren om op punten te winnen, ligt humanisten niet zo. ‘De waarheid ís niet, zij wordt’, zoals medeoprichter van het Humanistisch Verbond, Jaap van Praag, het zo kernachtig verwoordde in zijn boek ‘Grondslagen van humanisme’. Het humanisme vindt ook in de 21e eeuw zijn kracht in het (fundamenteel, radicaal) aan de orde stellen van levensvragen en essentiële dilemma’s op zowel het persoonlijke als maatschappelijke vlak. Die lenen zich nu eenmaal niet voor snelle antwoorden, maar vragen een zorgvuldige afweging en doordenking. Hoe kun je dat beter bereiken dan door met elkaar de dialoog aan te gaan?

Dus: weg met standpunten en discussies, leve de dialoog!?

Deel dit

Tags:#Humanisme

A list of posts

  • Nieuw vaderschap: meer dan kostwinner

  • Rapport rechtsstaat

  • Van conflict naar samenspraak

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.