Direct naar de inhoud
Word lid

Wat gaan we doen in 2023?

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Gepubliceerd op:

Er gaat bijna een nieuw jaar van start. Dat vraagt om nieuwe plannen. We nemen je alvast mee in onze programma’s en acties.

Wat willen we?

We hebben een jaar vol crisissen achter de rug. De oorlog in Oekraïne, inflatie, de nasleep van corona, een zomer met hittegolven, bosbranden en overstromingen. Ja, we zijn als mens helaas in staat tot het voeren van oorlogen en het vernietigen van onze leefomgeving. Maar evenzeer zijn we in staat om samen aan oplossingen te werken. Aan vrede en verdraagzaamheid. Aan een duurzame en leefbare wereld. En aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Met onze programma’s en campagnes willen we een bijdrage leveren aan oplossingen. Aan een perspectief voor mensen die niet bij de pakken willen neerzitten. Vrijdenkend, verbindend, verantwoordelijk en empathisch zetten we ons in voor een menswaardige samenleving.

Polarisatie en verbinding: in dialoog met elkaar

We leven in een tijd van muurvaste meningen. Je bent voor of tegen. Zijn we nog wel in staat te luisteren? Of horen we alleen wat we willen horen? Het Humanistisch Verbond staat voor het gesprek als tegengeluid.

Dit gaan we (onder meer) doen:

 • De dialoog stimuleren, via verdiepingsdag De Dialoog en andere cursussen.
 • Samen in gesprek gaan, aan de hand van het boekje Gedachtekracht, vol kleine vragen die je helpen het grotere te bevatten.
 • De ander ontmoeten, via evenementen als de Socrateslezing en de Van Praagprijs.
 • Het midden versterken, door in maatschappelijke debatten steeds opnieuw te zoeken naar verbinding. We geven ruimte aan meerstemmigheid, maar wel met zachte stemmen.
 • Lees meer op onze pagina ‘Polarisatie en verbinding’.

Ecohumanisme: anders kijken naar onze aarde

 • Het gaat niet goed met het klimaat en we moeten hier iets aan doen. We kennen alle feiten en toch handelen we niet in overeenstemming. Hoe overtuigen we onszelf en anderen ervan toch ons gedrag te veranderen? Weten wat van waarde is, voor jezelf én voor de aarde, biedt perspectief.

  Dit gaan we (onder meer) doen:

  • Ecohumanisme als nieuw perspectief aandragen, via eco-humanistische vieringen, inspiratiebronnen en tips.
  • De innerlijke drive om duurzamer te leven stimuleren, tools aandragen om geestelijk weerbaar en veerkrachtig te blijven.
  • De klimaatbeweging versterken: protesteren, lobbyen en campagnevoeren.
  • Klimaatactivisten die het zwaar hebben geestelijke verzorging bieden in groepstrajecten.
  • Lees meer op onze pagina ‘Ecohumanisme’.

Genderidentiteit: doorbreek het hokjesdenken

Er is op dit moment veel aandacht voor gender. Die openheid geeft mensen het gevoel te mogen laten zien wie ze ten diepste zijn. Man, vrouw en alles ertussenin. Tegelijk is gender een gevoelig onderwerp. Onwetendheid leidt tot onbegrip, misinformatie, spot en zelfs geweld. Tijd voor een humanistisch alternatief.

Dit gaan we (onder meer) doen:

 • De bewustwording vergroten, via publieke acties, verdiepende artikelen, en Het Gendergesprek: tien gesprekskaarten om het hokjesdenken te doorbreken.
 • Genderdiverse personen ondersteunen, via een weerbaarheidstraining, lotgenoten groep en humanistisch geestelijke verzorging.

Laatste levensfase: zinvol ouder worden

Wie ouder wordt, krijgt vroeg of laat te maken met verlies. Verlies van dierbaren, lichamelijke en geestelijke functies. Hoe ga je daarmee om? En wat betekent zelfbeschikking in de laatste periode van je leven? Nadenken over de dood geeft richting en regie aan je leven.

Dit gaan we (onder meer) doen:

 • Een zingevingsperspectief bieden, via afscheidsrituelen, de ‘Voor Hierna Box’, verdiepende artikelen en een denktank.
 • Ondersteuning leveren, via humanistisch geestelijke verzorging en lotgenoten groepen voor achterblijvers.
 • Onze samenwerking versterken met andere verenigingen die ouderen samenbrengen of zich inzetten voor een vrijwillig levenseinde.

Vrijheid van levensovertuiging: vrij om te denken en (niet) te geloven

Wie ouder wordt, krijgt vroeg of laat te maken met verlies. Verlies van dierbaren, lichamelijke en geestelijke functies. Hoe ga je daarmee om? En wat betekent zelfbeschikking in de laatste periode van je leven? Nadenken over de dood geeft richting en regie aan je leven.

Dit gaan we (onder meer) doen:

 • Een zingevingsperspectief bieden, via afscheidsrituelen, de ‘Voor Hierna Box’, verdiepende artikelen en een denktank.
 • Ondersteuning leveren, via humanistisch geestelijke verzorging en lotgenoten groepen voor achterblijvers.
 • Onze samenwerking versterken met andere verenigingen die ouderen samenbrengen of zich inzetten voor een vrijwillig levenseinde.

Geestelijke verzorging: eerste hulp bij levensvragen

Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven denk je soms: hoe moet het nu verder? Hoe ga ik daarmee om? Iedereen kan verstrikt raken in het leven en met levensvragen kampen. Bij existentiële vragen en pijn helpen medicijnen niet. Geestelijke verzorging helpt wel. Geestelijk verzorgers zijn professionele gesprekspartners die samen met jou op zoek gaan naar zin en betekenis in het leven.

Dit gaan we (onder meer) doen:

 • Humanistisch geestelijk verzorgers inspireren, ondersteunen en met elkaar verbinden.
 • Geestelijke verzorging voor een grotere groep mensen beschikbaar maken, via een politieke campagne en een pilot voor systeemslachtoffers.
 • Het werkveld uitbreiden, via werkbezoeken, colleges en strategische overleggen met partners.

Het Humanistisch Verbond in beweging

We zetten natuurlijk ook in op het versterken van de vereniging. Door onze afdelingen te ondersteunen en verbinding te zoeken met onze leden. Door onze beweging te laten groeien, met nieuwe leden, donateurs en sympathisanten. We willen een open beweging zijn, waar iedereen welkom is die zich aangetrokken voelt tot het humanisme. Leden én niet-leden. Met elkaar zetten we ons in voor een leefbare, menswaardige en rechtvaardige samenleving.

Sluit je aan bij het Humanistisch Verbond!

We komen in actie als keuzes over leven, liefde, denken en dood in gevaar komen. Dankzij onze leden is dit werk mogelijk. Sluit jij je aan?

Deel dit

Tags: #2023 #acties #plannen #programma

A list of posts

 • Nieuw vaderschap: meer dan kostwinner

 • Rapport rechtsstaat

 • Van conflict naar samenspraak

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.