Verkiezingscampagne Waar spreken we af?

9 maart 2017

Verkiezingscampagne Waar spreken we af?

Door Saskia Markx

Waar spreken we af als we uit elkaar gedreven worden? Als politici ons opdelen in groepen mensen die er wel of niet bijhoren? Als hun taal steeds dreigender wordt? En waar spreken we af als universele waarden zoals gelijkheid en vrijheid ineens ter discussie worden gesteld? Of onze grondwet? Als discriminatie, op welke grond dan ook, niet langer taboe is?


Als je met vrienden op een festival bent, of met familie op het strand, dan spreek je af waar je elkaar weer tegenkomt als je elkaar bent kwijtgeraakt. Onder de dikke boom… Bij het blauwe strandhuisje… Maar als we elkaar in Nederland kwijtraken, waar spreken we dan af?

Waar spreken we af als we niet meer normaal met elkaar kunnen praten? Als politici met de dood bedreigd worden? Als schelden op sociale media gewoon geworden is? Wat ons betreft horen we in dit land bij elkaar. Gelden dezelfde rechten en plichten voor iedereen. En praten we met elkaar als we het niet eens zijn. Dat zijn afspraken zo simpel als een dikke boom of een strandhuisje.

Volgende week zijn er verkiezingen. Zien we elkaar daar?

www.waarsprekenweaf.nu


Waarom deze actie?

Als brede coalitie van maatschappelijke organisaties - ActionAid, CARE, Cordaid, Greenpeace, Hivos, Human, Humanitas, OneWorld, Oxfam Novib, Partos en het Humanistisch Verbond - maken wij ons zorgen over toenemende tegenstellingen tussen groepen in Nederland. Wij zien dat kernwaarden zoals vrijheid, openheid en gelijkheid onder druk staan. Daarom zijn wij in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een actie gestart voor vrijheid en gelijkheid. Wij roepen iedere kiezer op om bij het uitbrengen van de stem te staan voor die waarden.

Foto boven artikel: Hollandse Hoogte