Vrij om niet te geloven

8 mei 2017

Vrij om niet te geloven

Door webredactie

In Nederland mag je denken en geloven, of niet geloven, wat je wil. En ook dat ook uiten. Veel nieuwkomers weten niet dat de vrijheid van levensovertuiging in Nederland wel beschermd wordt. Om dat duidelijk te maken, publiceerde het Humanistisch Verbond de brochure Vrij om niet te geloven in elf  talen.

In Nederland bestaat de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, en van meningsuiting. Je mag denken en geloven, of niet geloven, wat je wil en dat zeggen en schrijven. Dat is niet overal zo, ook al zijn beide vrijheden erkende mensenrechten. 

Discriminatie

Ongelovigen worden in veel landen gediscrimineerd en vervolgd. In dertien landen kan iemand zelfs doodstraf krijgen als hij of zij online vragen stelt over het geloof. Dat wordt gezien als godslastering.  Gevluchte ongelovigen voelen zich vaak in Nederland in het azc nog steeds niet veilig tussen de vele gelovige vluchtelingen, zo is te zien in de documentaire Ongelovig. Vrijdenkers op de vlucht die in mei  nog door Nederland tourt.

Gevluchte ongelovigen èn vooral andere vluchtelingen weten vaak niet dat de vrijheid van levensovertuiging in Nederland wel beschermd wordt. En dat wie anderen discrimineert of bedreigd omdat hij niet gelooft zelfs strafbaar is. Om dat duidelijk te maken aan mensen die pas in Nederland zijn maakte het Humanistisch Verbond de brochure Vrij om niet te geloven en liet die vertalen in 10 talen. 

De digitale brochure brochure vindt  u op www.humanistischverbond.nl/vrijomnietegeloven
Daar vindt u ook een printversie (sla eerst de pdf op)

Kom in contact met vrijdenkers. Bezoek Ongelovig. Vrijdenkers op de vlucht (film + debat) on tour. Kijk snel op www.humanistischverbond.nl/ongelovig en meld je aan.

Verspreiding

De brochure zal op de bewonerssite van het COA worden geplaatst, die voor de zomer in gebruik genomen zal worden waar nu al een link is naar www.amongnonbelievers.org en www.onderongelovigen.nl. Ook Vluchtelingenwerk wil hem onder de aandacht brengen van medewerkers.

Meer weten?

Vrijdenkers worden vaak gediscrimineerd, uitgesloten of zelfs bedreigd en vervolgd omdat ze ‘afvallig’ zijn. Dan vraagt moed en ondersteuning. Dat doet het Humanistisch Verbond. Zie www.ondergelovigen.nl