Direct naar de inhoud
Word lid
Meetlat foto

Vreemdelingenbeleid langs de humanistische politieke meetlat

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Vluchtelingen Gepubliceerd op:

VVD, CDA en PVV scoren een onvoldoende als het gaat om humaan vreemdelingenbeleid. GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie scoren goed. Dat blijkt uit de Humanistische politieke meetlat die inmiddels meer dan 4000 keer is geraadpleegd. Getoetst is onder meer of partijen zich willen inzetten tegen vreemdelingendetentie als ‘standaardbeleid’ en of partijen voor humanere alternatieven voor detentie en maatwerk zijn.

Het Humanistisch Verbond maakt zich al jaren sterk voor een humaan vreemdelingenbeleid. De veelvuldige inzet van inhumane en ineffectieve vreemdelingendetentie past daar niet in, volgens ons. Ook willen we meer perspectief voor de tienduizenden onuitzetbare vreemdelingen. Daarom lobbyen we samen met andere (humanistische) organisaties bij politieke partijen voor een constructiever en menselijker beleid. 
Het Humanistisch Verbond vindt dat te vaak de menselijke waardigheid wordt aangetast en pleit voor een constructief beleid waarin migranten  die niet in ons land mogen blijven begeleid worden naar een voor hen werkbaar alternatief.

Toeststeen

In de aanloop naar de verkiezingen ontvingen programmacommissies van politieke partijen onzestandpunten met het verzoek deze op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. De volgende punten zijn als toetststeen gebruikt:

Maar ook is gelet op wat partijen zeggen te willen investeren in verbetering van economie en de democratie in ontwikkelingslanden.

GroenLinks, D66, PvdA en Christenunie scoren positief

De Humanistische politieke meetlat laat zien welke partijen zich sterk willen maken voor een humaan vreemdelingenbeleid. VVD, CDA en PVV scoren op alle punten negatief of onduidelijk.
Ze zetten de lijn door van criminalisering van mensen zonder verblijfsvergunning en repressie. Strafbaarstelling van illegaliteit en vreemdelingendetentie moeten mensen onder druk zetten het land te verlaten, ook al tonen de afgelopen jaren dat dit beleid in de meeste gevallen niet leidt tot terugkeer en wel tot traumatisering en een uitzichtloos bestaan.

VVD en PVV zijn ook niet bereid te investeren in verbetering van omstandigheden in herkomstlanden van migranten. Denk daarbij aan bevordering van eerlijke handel, bijdragen aan democratisering en duurzame ontwikkeling. CDA wil wel investeren in ontwikkelingssamenwerking.
 
GroenLinks, D66, PvdA en Christenunie scoren positief. Zij willen de mensenrechten van mensen zonder verblijfspapieren beschermen, vreemdelingendetentie beperken en alternatieven zoeken. 
Ze willen ook investeren in eerlijke handel en duurzaamheid en democratisering in herkomstlanden van migranten. De PvdD scoort ertussenin.

Actie en stemwijzer Amnesty

Amnesty International is vaste samenwerkingspartner van het Humanistisch Verbond in de strijd voor alternatieven voor de inhumane en zinloze detentie van vreemdelingen zonder verblijfspapieren. Ook Amnesty heeft een kieswijzer ontwikkeld. GroenLinks, SP en de ChristenUnie vinden dat detentie alleen als uiterste middel mag worden ingezet, blijkt uit deze kieswijzer. GroenLinks wil hooguit kortdurende detentie, àls er zicht is op terugkeer èn de vreemdeling dat aantoonbaar tegenwerkt, in humane gesloten opvang in plaats van in een gevangenis.

PvdA, SP en ChristenUnie willen alternatieven voor vreemdelingenbewaring. VVD, CDA, PVV en PvdD zwijgen over alternatieven voor vreemdelingendetentie

Amnesty roept op tot actie en vraagt kandidaat Tweede Kamer-leden om ook na de verkiezingen te werken aan alternatieven voor detentie.

Totaalvisie onbreekt

Het is duidelijk dat wie politiek draagvlak wil voor een humaan vreemdelingenbeleid GroenLinks, D66, SP of ChristenUnie moet stemmen. Deze partijen zijn bereid zich in te zetten en doen op onderdelen voorstellen voor verbetering. De teneur is wel dat de partijen opkomen voor asielzoekers en vluchtelingen maar zich niet duidelijk uitspreken over arbeids- en andere migranten zonder verblijfsvergunning. Geen enkele partij heeft een samenhangende constructieve totaalvisie op hoe om te gaan met migratie en de aanwezigheid van grote groepen mensen zonder verblijfsvergunning in ons land. Dat is ook heel ingewikkeld. Het zal ook na de verkiezingen nodig blijven dat wetenschappers, uitvoerders van beleid, maatschappelijke organisaties en de politiek de krachten bundelen en in gesprek met elkaar werken aan zo’n visie.

Deel deze pagina

Tags:#Burgerschap#vreemdelingenbeleid en – detentie

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.