Tweede kamer regelt vaste financiering vormingonderwijs

21 december 2016

Tweede kamer regelt vaste financiering vormingonderwijs

Door webredactie

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare scholen wordt vanaf nu structureel bekostigd. Een meerderheid in de kamer stemde voor het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA, CU en CDA. Directeur Christa Compas is verheugd. "Voor levensbeschouwelijk vormingsonderwijs van goed niveau is structureel budget nodig."

Het voorstel werd op 20 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA stemden voor.  Het Humanistisch Verbond is tevreden dat de Tweede Kamer dit nu regelt bij wet.

Zekerheid

Op openbare basisscholen in Nederland kunnen kinderen godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs volgen. Maar ouders moeten er wel eerst om vragen. Dit onderwijs werd tot nu toe nog betaald uit een tijdelijke subsidie. Sinds 2009 werd er een subsidie beschikbaar gesteld voor de bekostiging van GVO en HVO op openbare basisscholen. Maar die was niet in de wet vastgelegd. De PvdA, CU en CDA wilden de sector zekerheid bieden door de bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen wel in de wet te verankeren.

Persoonsvorming

Compas benadrukt het belang van Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) voor persoonsvorming en kennis van het belang van een pluralistische democratie. "Die pluriformiteit is de kern van onze visie op het onderwijs. Dit geldt voor openbaar en bijzonder onderwijs. We vinden dat scholen niet religieus dogmatisch en eenzijdig mogen zijn, maar ook niet levensbeschouwelijk leeg. We streven dan ook naar levensbeschouwelijk pluriforme scholen. “

Normatief fundement

"Waarom dat zo belangrijk is? Nou, ieder kind moet op een stevig normatief fundament kunnen staan", licht Compas toe. "Het zijn de universele waarden zoals we die uit de grondwet en uit de internationale mensenrechten kennen, die de basis vormen voor onze samenleving met autonome individuen."

Deze oriëntatie op waarden is geen bijkomende luxe, maar een noodzakelijke bouwsteen.  Compas:"In het onderwijs betekent dit uitgangspunt dat alle kinderen en jongeren in staat worden gesteld zelfstandig antwoorden te vinden op vragen als: wie ben ik, in welke tradities sta ik en hoe leven we goed met elkaar samen? Het humanisme, en meer specifiek bildung binnen HVO, biedt handvatten om dergelijke vragen in het onderwijs te behandelen. Zo kunnen kinderen hun eigen visie onderzoeken en tegelijk leren om andermans visie te respecteren.”

De bekostiging is mede tot stand gekomen dankzij de adviezen en de onvermoeibare inzet van HVO samen met partner GVO. Zie het bericht: Kamer verdeeld over financiering levensbeschouwelijk onderwijs

De wet treedt in werking als ook de Eerste Kamer hiermee instemt.

Foto: HVO Primair, kinderen filosoferen met elkaar