Team 50 helpt vluchtelingen op Lesbos

6 september 2016

Team 50 helpt vluchtelingen op Lesbos

Door webredactie

De vluchtelingen zijn terug van (nooit echt) weggeweest uit het nieuws. Op  het Griekse eiland Lesbos komen er nu weer tussen de 80 en 100 per dag aan.
Eind september gaat een team (Team 50) van medewerkers  van het Humanistisch Verbond en vrienden van de Haarlemse gemengde vrijmetselarij naar Lesbos voor een werkweek in het vluchtelingenkamp Kara Tepe.  Zij doen dit voor de Stichting Because We Carry. Vijf vragen aan Marina Raymakers, initiatiefnemer van Team 50.

Wat is de situatie op Lesbos?
Vanaf Lesbos kun je Turkije zien liggen. Tot in maart kwamen er dagelijks bootjes aan met vluchtelingen. De toestroom van vluchtelingen was gestopt. Maar nu stranden er dagelijks weer 80-100 vluchtelingen op het eiland. Sinds het Europese verdrag van maart 2016 is de hevige discussie over de vluchtelingen afgenomen. Er is ook verwarring; sommigen denken dat het probleem inmiddels is opgelost. Dat is niet zo. Er zijn ruim 50.000 mensen in Griekenland tussen de wal en het schip beland. Alle grenzen rondom Griekenland zijn gesloten. Er zijn inmiddels twee vluchtelingenkampen ingericht op Lesbos.  Daar verblijven voornamelijk vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan.
Lees het achtergrondartikel Go Lesbos! door Ingeborg Beugel uit De Groene Amsterdammer (8 juli 2016) maar eens als je meer wilt weten.

Wat is Because We Carry?
De Stichting Because We Carry werkt vanuit de overtuiging dat  je zelf de verandering moet zijn, die je graag ziet in de wereld. De initiatiefnemers van deze kleine ngo zijn vorig jaar begonnen met verzamelen en uitdelen van draagdoeken voor moeders met kleine kinderen die gestrand zijn op Lesbos. Inmiddels is de organisatie gegroeid met talloze vrijwilligers  die vanuit Lesbos én Nederland helpen om dagelijks een ontbijt te verzorgen en kinderactiviteiten te organiseren in één vluchtelingenkamp, Kara Tepe. Because We Carry heeft de goedkeuring  gekregen van de UNHCR om het werk daar te doen. Dan kun je structureel bijdragen en echt van betekenis zijn in een vluchtelingenkamp.

‘‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’ is één van de uitspraken van Ghandi. Because We Carry gebruikt dit als leidraad en dat spreekt me enorm aan. Ik kan mijn ogen niet sluiten voor wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Ik voel me daar verbonden mee. Door als vrijwilliger - heel concreet -  maaltijden te gaan uitdelen in een vluchtelingenkamp op Lesbos , helpen we ook de Grieken, want alles wordt lokaal ingekocht."

Teamlid Mariëtte Osinga, freelance communicatieadviseur en tijdelijk werkzaam bij het  Humanistisch Verbond.

Wat is er nodig in het vluchtelingenkamp?
Het klink misschien bot, maar er is vooral geld nodig. Geld om  inkopen te doen voor het ontbijt en andere eerste levensbehoeften van de vluchtelingen. Iedere dag opnieuw ontbijt met fruit verzorgen voor ruim 1000 mensen. Al het eten wordt lokaal gekocht dus daarmee wordt ook de economie op Lesbos geholpen.
Er is benzine nodig voor de bus om het ontbijt te bezorgen. Iedere dag wordt er met de kinderen gespeeld: er worden liedjes gezongen, tekeningen en dromenvangers gemaakt en bellen geblazen. Ook daarvoor moet materiaal worden aangeschaft.

Wat gaan jullie daar doen?
In ieder geval wordt er dagelijks voor het ontbijt gezorgd en wordt er dagelijks met de kinderen gespeeld. De vrijwilligers bieden ook een luisterend oor en er was een team dat een klein feestje heeft georganiseerd.  Het vrijwilligerswerk dat we via Because We Carry gaan doen is in het kamp Kara Tepe, vlakbij Mytilini. De meest kwetsbare vluchtelingen zitten in dit  kamp. Op dit moment zijn daar ongeveer 1000 mensen. Er verblijven veel moeders met kinderen. Er zijn 350 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Een school is er niet. Elke week is hier een team vrijwilligers aan de slag zodat er continuïteit is in het uitdelen van maaltijden en kinderactiviteiten.

"Dagelijks zit ik veilig achter mijn bureau bij het Humanistisch Verbond. Als medewerker humanistische diensten ondersteun ik daar onder meer humanistisch geestelijk begeleiders, die elke dag met hun ‘voeten in de klei’ anderen helpen op het gebied van (mentale) zingeving. De vluchtelingen op Lesbos zijn aan de oorlog ontsnapt, maar zitten nu vast. Zij hebben net zoveel recht op een veilig leven als ik, en dit is wat ik tenminste kan doen om hen te helpen."

Teamlid Marijke Leegwater, medewerker humanistische diensten bij het Humanistisch Verbond.

Dit filmpje is in juli gemaakt door team 40, ook vrijwilligers in Kara Tepe.

Anna Smit , een van de drie initiatiefnemers, is dit jaar ook genomineerd voor de Nelson Award 2016. Tijdens het  Mag Het Licht Aan Festival op 26 juni in de Tolhuistuin werd zij als Local Changemaker in het zonnetje gezet.

Hoe kun je bijdragen?
Because We Carry is een stichting zonder overheadkosten. De vrijwilligers betalen zelf hun vlucht en verblijfkosten en zorgen daarnaast voor fondsenwerving. Elke gedoneerde euro komt rechtstreeks bij de vluchtelingen terecht. Team 50 streeft ernaar om €7000,- bij elkaar te halen. Elk ontbijt kost ongeveer € 1,00 per persoon per dag. Dat betekent dat team 50 ongeveer €1000,- per dag nodig zal hebben om te zorgen dat er voor iedereen ontbijt is.

Iedere donatie is dus van harte welkom. Donaties kun je overmaken op NL85 TRIO 0391073796 van Stichting Because We Carry, onder vermelding van team50.

Lees de persoonlijke verhalen van de vrijwilligers en wat ze zien en meemaken via Facebook: https://www.facebook.com/Becausewecarry/

Zelf ook als vrijwilliger naar Lesbos? Stel een team samen van 7 personen en meld je aan: info@becausewecarry.org onder vermelding van VRIJWILLIGER