Direct naar de inhoud
Word lid
Afbeeldingen van 3 iconen

Schrappen vormingsonderwijs slechte zaak

Type content: Nieuws Categorieën: Humanisme Nieuws Wat geef ik mijn kinderen mee? Gepubliceerd op:

Het Humanistisch Verbond laat vandaag in een persbericht weten bezorgd te zijn over het voornemen om het vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs te schrappen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen maakte dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Vormingsonderwijs is belangrijk bij burgerschapsvorming.

Openbare scholen kunnen op eigen verzoek godsdienstonderwijs aanvragen, maar ook het seculiere Humanistisch vormingsonderwijs. Met name de vraag naar humanistisch vormingsonderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In die lessen wordt gesproken over onderwerpen als verantwoordelijk omgaan met vrijheid en mensenrechten en wordt op een eigentijdse wijze inhoud gegeven aan normen en waarden.

Het is een belangrijk onderdeel van het vormen van burgerschap, dat schrijft het Humanistisch Verbond vandaag in een persbericht.

Verontrust

Het Humanistisch Verbond is zeer verontrust over de redenering die de minister gebruikt voor het schrappen van dit soort onderwijs. Zij stelt dat ouders die wensen dat hun kind levensbeschouwelijk onderwijs krijgt, terecht kunnen in het bijzonder (overwegend godsdienstig) onderwijs. Maar humanisten beschikken niet over eigen bijzondere scholen.

Het Humanistisch Verbond is altijd voorstander geweest van seculiere levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs. Humanisten hebben dan ook doelbewust nooit gekozen voor humanistische bijzondere scholen. De keus om seculier levensbeschouwelijk onderwijs onderdeel te laten uitmaken van het openbaar onderwijs, sluit aan bij de wens van ouders, getuige de groeiende vraag naar deze lessen. Met haar voorstel gaat de minister daaraan voorbij.

Openbaar onderwijs op achterstand

Bovendien wordt met dit voorstel het openbaar onderwijs op achterstand gezet ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Openbare scholen kunnen nu immers niet meer tegemoet komen aan de terechte vraag naar seculiere levensbeschouwelijke vorming. Het Humanistisch Verbond hoopt dat de Tweede Kamer ruimte ziet om de bezuinigingen op vormingsonderwijs terug te draaien.

Over Humanistisch Vormingsonderswijs (HVO)

In de lessen HVO worden kinderen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. Dit gebeurt door hen op een kritische en creatieve manier te leren omgaan met vragen over normen, waarden en levensovertuiging. Ze leren zelf keuzes maken en verantwoorden, en worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen, en doen. HVO leert leerlingen niet wát ze moeten denken, maar dát ze moeten denken.

Meer informatie over het Humanistisch vormingsonderwijs vindt op u de website van HVOHuman.nl maakte een serie over het Humanistisch vormingsonderwijs: Een klas apart.

Deel deze pagina

Tags:#bildung#Humanistisch Vormingsonderwijs#Netwerk Humanisme#Onderwijs & opvoeding#wetgeving

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.

"*" geeft vereiste velden aan

We gaan voorzichtig om met je gegevens. Lees meer in ons privacy-statement.