Direct naar de inhoud
Word lid

Reclamespot Humanistisch Verbond niet kwetsend

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Gepubliceerd op:

PERSBERICHT, Amsterdam, 3 maart 2008

Het Humanistisch Verbond is verheugd, maar niet verrast dat de Reclame Code Commissie een klacht over de reclamespot van het Humanistisch Verbond ‘zonder uw steun is het humanisme aan de goden overgeleverd’ heeft afgewezen.

Kern van de klacht is dat klager zich als christen gekwetst voelt door de reclameuiting van het Humanistisch Verbond, omdat naar zijn mening het humanisme wordt vergeleken met zijn religie en deze laatste als minderwaardig zou worden neergezet. Daarnaast acht klager de reclame-uiting onder andere misleidend.

De Reclame Code Commissie is van oordeel dat het Humanistisch Verbond in beginsel de vrijheid heeft om als levensbeschouwelijke organisatie zijn denkbeelden te uiten en dat de reclameuiting geen teksten bevat die de Commissie als kwetsend beoordeelt. Ook acht de Commissie de uiting niet misleidend en evenmin in strijd met artikel 14 van de Reclame Code over vergelijkende reclame.

Het Humanistisch Verbond is niet verbaasd over de uitspraak van de Reclame Code Commissie. Het onderscheidende van het humanisme is dat het niet godsdienstig is, hetgeen niet hetzelfde is als anti religieus. Het Humanistisch Verbond acht de vrijheid van godsdienst, van levensbeschouwing een groot goed. Het betreurt het dat klager zich gekwetst voelt, maar ziet hiervoor noch in de reclame-uitingen, noch in de activiteiten of diensten van het Verbond enige aanleiding.

Deel dit

Tags: #Humanisme #Religie en kerk

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.