Direct naar de inhoud
Word lid
Jongen Said met pet op voor graffiti muur

Raad van State: redelijk termijn voorwaarde voor detentie

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Vluchtelingen Gepubliceerd op:

De Raad van State oordeelde vorige week dat Somaliërs zonder verblijfsvergunning die onuitzetbaar zijn alleen in vreemdelingenbewaring gehouden mogen worden als er zicht is ‘op een redelijk termijn’ waarbinnen ze kunnen worden uitgezet. Dat is nu niet het geval, want het is te gevaarlijk in Somalië.

De redelijke termijn is een voorwaarde om iemand zonder verblijfspapieren in vreemdelingenbewaring te mogen opsluiten, meldde NRC.nl. De Raad bevestigt de uitspraak van de rechtbank in Zwolle, waartegen demissionair minister Leers van Immigratie en Asiel beroep had aangetekend. De Raad van State is de hoogste bestuursrechter van Nederland en tegen de uitspraak van de Raad is geen beroep mogelijk.

Het ging om de zaak van een een illegale vreemdeling uit Somalië. Volgens de NOS zijn nog 40 van de circa 300 uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers in vreemdelingendetentie in ons land. Ze kunnen niet worden uitgezet, maar dus ook niet in detentie worden gehouden.  De Raad van State stelt dat het onmogelijk is voor de Somaliër om via de hoofdstad Mogadishu door te reizen naar Zuid- en Centraal-Somalië.

Lobby

Het Humanistisch Verbond lobbiet samen met andere (humanistische) organisaties al langer bij politieke partijen en vraagt hen zich uit te spreken tegen het opsluiten van onuitzetbaren. Vorige maand stuurden we politieke partijen onze standpunten. Daarnaast lichten we verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste politieke partijen door op andere meer dit punt voor de humanistische politieke meetlat, die in augustus op deze site verschijnt.

Verkiezingsprogramma’s geanalyseerd

Uit een eerste analyse van de partijprogramma’s komt de Socialistische Partij (SP) goed naar voren. De SP stelt in het programma Nieuw Vertrouwen (p/ 10 en 11) dat mensen alleen in vreemdelingendetentie gehouden mogen worden voor zeer korte duur en als er een concrete datum voor vertrek bekend is. Ook vindt de partij dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van alternatieven, zoals een beperkt beveiligde opvang, en dat vanuit relatieve vrijheid ook effectiever kan worden gewerkt aan terugkeer.

Daarnaast meent de partij dat mensen die buiten schuld ons land niet kunnen  verlaten, niet op straat gezet worden, maar een voorlopige verblijfsvergunning krijgen. Als terugkeer langdurig onmogelijk is, wordt deze omgezet in een permanente verblijfsstatus.

Daarmee erkent de SP het probleem van onuitzetbaarheid, en de oneigenlijke inzet van vreemdelingendetentie in geval mensen onuitzetbaar zijn. De partij pleit, met het HV, in alle gevallen voor zeer beperkte inzet van detentie en gebruik van alternatieven omdat dat effectiever en menselijker is.

D66 en GroenLinks komen wel op voor asielzoekers en vluchtelingen maar spreken zich niet duidelijk uit over arbeidsmigranten zonder verblijfsvergunning, noch over detentie. De VVD wil illegaal verblijf strafbaar stellen. Wie eerder illegaal verbleef, krijgt nooit meer een verblijfsvergunning en een toegelaten asielzoeker die het inburgeringsexamen niet haalt moet Nederland verlaten. Het immigratiebeleid van de PVV gaat nog een paar stappen verder. Ook deze partij stelt illegaliteit strafbaar en mensen uit islamitische landen mogen helemaal geen asielaanvraag doen.

Vreemdelingen en mensenrechten

Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor de positie van onuitzetbare vreemdelingen. Het gaat om mensen die niet in Nederland mogen blijven maar ook niet uitgezet kunnen worden naar hun land van herkomst, zoals Saïd Hoosh.
een jonge getraumatiseerde Somaliër. Hij kreeg maart dit jaar een verblijfsvergunning.

Weten hoe andere partijen scoren op humaan vreemdelingenbeleid?
Raadpleeg vanaf 30 augustus de Humanistische Politieke Meetlat die we samen met de Humanistische Alliantie maken. 
Ook andere organisaties maken politieke meetlatten, zoals Kerk in Actie die een diakonale kiezwijzer maakt.

Deel deze pagina

Tags:#Onuitzetbaren en illegaliteit#vreemdelingenbeleid en – detentie

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.