Direct naar de inhoud
Word lid
Manifest illustratie

Weet op wie je stemt

Type content: Nieuws Categorieën: Politiek nieuws Voor een vrij Europa Gepubliceerd op:

Natuurlijk ga je stemmen voor de Europese verkiezingen op 23 mei. Maar op wie? We vroegen kandidaten op de Europese kieslijsten hoe zij zich willen gaan inzetten voor een vrij en liefdevol Europa.

Banner voor het manifest voor vrijheid in Europa

We vroegen kandidaten op de Europese kieslijsten hoe zij zich willen gaan inzetten voor een vrij en liefdevol Europa.

Sjoerd Warmerdam, nummer 7 op de kandidatenlijst van D66

Sjoerd Warmerdam D66
Sjoerd Warmerdam D66

“De nieuwe generatie moet zich nu uitspreken voor Europa. Europa is een gemeenschap van waarden: vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten. Ik zie in mijn diplomatieke werk bij de Verenigde Naties dat deze Europese waarden onder druk staan. Het recht van vrouwen om zelf te beslissen over hun lichaam. Het recht om jezelf uit te spreken. Het recht om zichtbaar jezelf te zijn. In een progressief Europa wil ik namens D66 strijden voor meer bescherming en een betere garantie van grondrechten. Deze rechten zijn niet onderhandelbaar. Hier sta ik voor. Waar je in Europa ook wilt werken, studeren, of wonen: je moet van dezelfde kansen en vrijheid kunnen genieten.”

Meer over het verkiezingsprogramma D66

1610-baseickhout1
Bas Eickhout, GroenLinks

“Vrijheid, democratie en gelijke rechten zijn fundamentele waarden van GroenLinks en van de Europese Unie. Daar maak ik me al tien jaar hard voor in het Europees Parlement en dat blijf ik ook de komende vijf jaar doen. Dat is meer dan ooit nodig omdat deze waarden in toenemende mate onder druk staan, bijvoorbeeld in lidstaten als Hongarije, Roemenië en Malta. Mijn collega Judith Sargentini pakte Hongarije daar bijvoorbeeld hard op aan.

Iedere burger van de EU heeft het recht om haar leven in vrijheid vorm te geven. Met je partnerkeuze, geaardheid of samenlevingsvorm hebben kerk of staat niets te maken. Daarom steun ik, met de Europese Groenen, eerlijke seksuele voorlichting aan jongeren, goede toegang voor anticonceptie en veilige abortus. De fundamentele mensenrechten in het algemeen en de rechten van de LHBTI-gemeenschap in het bijzonder zijn voor mij en de Europese Groenen niet onderhandelbaar. Wij blijven vechten tegen discriminatie, uitsluiting en ongelijkheid. Tot iedereen in vrijheid kan leven.”

Meer over het verkiezingsprogamma van GroenLinks

Liesje Schreinemacher, vijfde op de kandidatenlijst van de VVD

Liesje Schreinemacher, VVD
Liesje Schreinemacher, VVD

“Iedereen in Europa verdient dezelfde rechten en vrijheden. Ik geloof dat het uiteindelijk persoonlijke vrijheid is die een mens het meest gelukkig maakt. Liefhebben wie je wilt en je leven vormgeven zoals jij dat voor je ziet. Of je nou man, vrouw, iets daartussenin of geen van beide bent. Als hetero, homo of allebei. Als single, als stel of als samengesteld gezin. In Nederland zijn we een heel eind met deze door de wet verzekerde vrijheden, maar in andere lidstaten is het helaas een stuk somberder gesteld. En dat terwijl Europa nu juist is gebouwd op onze liberale waarden. Deze waarden moeten we beschermen. Vrijheid begint altijd bij veiligheid. Ik wil in Brussel knokken voor een Europa waar iedereen vrij en veilig is.”

Meer over het verkiezingsprogramma van de VVD 

Sophie in ’t Veld, lijsttrekker D66

Sophie in t Veld, D66
Sophie in t Veld, D66

“Vrijheid en diversiteit vormen de essentie van onze Europese identiteit. Juist omdat we elkaars diversiteit accepteren, kunnen we echt vrij zijn. Het geeft ademruimte aan iedereen die niet in traditionele hokjes past. Dat is het Europa waar ik voor strijd.Juist daarom maak ik mij grote zorgen over de toenemende invloed van conservatieve en nationalistische organisaties. Zij willen terug naar een tijd waarin iedereen ogenschijnlijk in zo’n hokje paste, de hokjes van de “natuurlijke orde”. Nu deze conservatieve en nationalistische lobbyclubs hun krachten hebben gebundeld, moeten wij meer dan ooit onze progressieve waarden uitdragen.

Daarom beloof ik dat ik mij voluit in blijf zetten voor een Europese waardengemeenschap die is gebouwd op gelijkheid, rechten, diversiteit en vrijheid voor ons allemaal. We zullen waakzaam zijn voor elke poging om onze progressieve waarden af te breken. Zo zal ik zal niet nalaten om de campagnes van de conservatieve en nationalistische organisaties – die bijvoorbeeld spreken over “mensenrechten” maar eigenlijk het recht op een legale en veilige abortus willen afschaffen – te ontmaskeren.

Ik blijf mij inzetten voor lhbti-personen, zodat ze in de hele EU gelijke rechten hebben. Ik eis van de volgende Europese Commissie dat kansengelijkheid wordt gewaarborgd en om eindelijk eens door te pakken met Europese anti-discriminatiewetgeving. Ik zal geen EU-begroting goedkeuren waarin vrouwenrechten geen prioriteit krijgen.Ik steun alle Europeanen die, ongeacht gender of afkomst, hun leven zelf willen vormgeven en hun rechten opeisen.”

Meer over het verkiezingsprogramma van D66

SGP, namens alle kandidaten 


Bert-Jan Ruissen, lijsttrekker SGP Europese verkiezingen
Bert-Jan Ruissen, lijsttrekker SGP Europese verkiezingen

“Wij zien voor de Europese Unie geen rol ten aanzien van gezinsbeleid. Hierin hebben de lidstaten autonomie en de Europese Unie wat ons betreft geen enkele bevoegdheid. Onze MEP-ers zullen zich dan ook niet uitlaten ten aanzien van acties die de Europese Unie zou moeten nemen ten aanzien van huwelijk, gezin en seksualiteit behalve dat zij zullen stellen dat de Europese Unie dit een nationale kwestie moet laten zijn. De Europese Unie gaat een grens over wanneer zij lidstaten in een mal perst van liberale idealen van bepaalde lidstaten.

Deze ideeën staan in Europa niet zozeer onder druk dan wel dat de Europese Unie ze verplicht op wil leggen aan lidstaten die hier anders over denken. Deze lidstaten geven hier een weerwoord op.Uiteraard staan wij voor de veiligheid van alle mensen, ongeacht geslacht, geaardheid of levensstijl, volgens ons is dit een Bijbelse opdracht. Net als dat wij als partij voorstander zijn van de klassiek christelijke visie op huwelijk en gezin. De EU echter heeft geen zeggenschap over nationale aangelegenheden zoals het huwelijk.”

Meer over het verkiezingsprogramma van de SGP

Toine Manders, lijsttrekker 50PLUS 

Toine Manders, lijsttrekker 50PLUS
Toine Manders, lijsttrekker 50PLUS

“Europa moet synoniem zijn aan vrijheid en gelijkheid, vooral ook wat betreft rechten rondom liefde, seksualiteit en huwelijk. 50PLUS wil een Europa waar iedereen er toe doet en iedereen er mag zijn. Waar je baas bent over je eigen lichaam, waar je zelf bepaalt van wie je houdt, waar je zelf de keus maakt of je een gezin sticht of (liever weer) alleen blijft. We willen een Europa waar nooit en te nimmer gediscrimineerd wordt op geslacht, ras, seksuele geaardheid, godsdienst, levensovertuiging en leeftijd. Of op welke grond dan ook. Nooit en te nimmer!”

Meer over het verkiezingsprogramma van 50Plus

Henk Jan Ormel, nummer 5 op de kandidatenlijst van het CDA 

Henk Jan Ormel, CDA
Henk Jan Ormel, CDA

“Ik sta voor een Europa dat beschermt en opkomt voor menselijke waardigheid, vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder mens. Wie je ook bent, wat je geaardheid, afkomst of geloof ook is; in Europa moet je kunnen vertrouwen op een gelijke behandeling en bescherming van je recht om te zijn wie je wilt zijn. Onze manier van leven is niet vanzelfsprekend. In het Europees Parlement zal ik mij hiervoor inzetten. Voor een Europa dat we door willen geven.”

Meer over het verkiezingsprogramma van het CDA

Agnes Jongerius, nummer 2 op de kandidatenlijst van de PvdA 

Agnes Jongerius, PvdA
Agnes Jongerius, PvdA

“Aan een sociale samenleving gaat strijd vooraf. Hier sta ik al voor sinds mijn tijd bij de FNV. Ik sta voor armoedebestrijding, voor een fatsoenlijk loon, en voor een maatschappij waar voor iedereen plek is. Deze strijd blijf ik voeren in Europa. 
Europa is een baken van vrede en vrijheid en staat pal voor democratie en gelijke rechten.

Deze rechten moeten we blijven verdedigen, tegenwoordig nog meer dan eerder lijkt het soms. Ik laat Europa niet over aan rechts-populistische partijen met een hang naar een conservatief verleden. Deze trend vraagt om een tegengeluid, dat ik wil zijn. Ik maak mij hard voor een Europa dat inclusief is. Waarin je kan trouwen met wie je wilt, kinderen krijgt met wie je dat wilt en recht hebt op anticonceptie of abortus als je dat wilt. Gelijke kansen voor iedereen, daar sta ik voor.”

Meer over het verkiezingsprogramma van de PvdA

Raoul Boucke, kandidaat Europees Parlement namens D66

Raoul Boucke, kandidaat Europees Parlement namens D66
Raoul Boucke, kandidaat Europees Parlement namens D66

“In Nederland en in Europa heb ik de vrijheid ervaren om te worden wie ik wil zijn. De vrijheid die ik de afgelopen 25 jaar heb ervaren gun ik anderen ook. Dáár ga ik mij voor inzetten in het Europees Parlement. Ik sta pal voor de vrijheid van het individu. Voor de vrijheid en gelijkwaardigheid van iedereen. Ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of afkomst. Voor gelijke rechten voor LHBTI’ers, voor vrouwen en voor Europeanen met een migratie-achtergrond.

Ik verdedig onze progressieve liberale verworvenheden. Zoals de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. Zoals het recht op euthanasie, legale abortus.In Europa moet de vrijheid en gelijke behandeling van ieder individu gewaarborgd zijn. In een vrij Europa moet iedereen zichtbaar zichzelf kunnen zijn en wordt diversiteit gevierd.”

Meer over het verkiezingsprogramma van D66

Arnout Hoekstra, lijsttrekker SP Europese Verkiezingen

Arnout Hoekstra, lijsttrekker SP Europese Verkiezingen
Arnout Hoekstra, lijsttrekker SP Europese Verkiezingen

“Namens de SP zet ik mij in voor gelijkwaardigheid, menswaardigheid en solidariteit. Deze waarden zouden vanzelfsprekend moeten zijn om lid te mogen zijn van de Europese Unie. Helaas is dat niet het geval. Niet in Oost-Europese landen en Baltische staten, zoals in Litouwen, waar ze een anti-homowet hebben. Maar ook niet in een land als Nederland, waar bij veel voetbalverenigingen, op schoolpleinen en op de werkvloer je niet altijd kunt zijn wie je bent. Integendeel. Veel mensen worden geïntimideerd en buitengesloten vanwege wie ze zijn.Helaas is het niet zo simpel dat dit met wetten van bovenaf, vanuit de Brusselse bubbel, waar op straatniveau niemand zich wat van aantrekt, opgelost kan worden.

Het verleden heeft bewezen dat emancipatie en strijd voor gelijkwaardigheid zich het succesvolst van onderop, vanuit het hart van de samenleving, laat ontwikkelen. Daarom moeten wij vooral de helden ondersteunen die met gevaar voor eigen leven met activisme het verzet en de verandering introduceren. Wij moeten hen ondersteunen in financiële en morele zin, en hen verdedigen wanneer intimidatie en vervolging dreigt. Wij zijn één van hen. Niet alleen vanuit de veilige Brusselse bubbel, maar vooral tussen hen in de buurten en de straten. Niet alleen vanuit de papieren werkelijkheid, maar vooral in de samenleving waar het echte leven plaatsvindt.”

Meer over het verkiezingsprogramma van SP

Nilüfer Vogels, kandidaat Volt voor de Europese verkiezingen

Nilüfer Vogels
Nilüfer Vogels

Voor de man die van een andere man houdt. Voor de vrouw die abortus wil. Voor de mens die euthanasie wenst om waardig te sterven. Voor het verliefde stel dat wil vrijen maar niet trouwen. Voor de ongelukkig getrouwde die wil scheiden. Voor het stel dat een kinderwens heeft maar daarvoor is aangewezen op medische hulp. Voor de man die vrouw wil worden omdat hij weet dat hij thuishoort in een ander lichaam.

Onze samenleving heeft de afgelopen decennia veel gedaan voor deze liefdes en vrijheden. Die mogen wij ons niet laten afpakken door hen die de liefde en vrijheden van anderen vrezen en willen beknotten. Laat liefde en vrijheid niet begrenzen!

Mario Vargas Llosa:”Vrijheid is net als liefde. Zo onmogelijk als het is haar te definiëren, zo simpel is het om haar te identificeren, te beseffen wanneer ze er is, of ze echt is of vals en of we haar genieten of ontberen moeten.”

Het zijn deze woorden die voor mij samenvatten wat een inclusieve samenleving aan al haar mensen gunt: ware liefde en ware vrijheid. In een tijd waarin deze onder druk staan, dienen we ze nog feller en standvastiger te verdedigen. Voor iedereen.

Meer over het verkiezingsprogramma van Volt 

Malik Azmani – lijsttrekker VVD voor de Europese verkiezingen

Schermafbeelding-2019-05-08-om-15.37.19
Malik Azmani

Ik sta voor een vrij en liefdevol Europa. Een Europa waarin iedereen zijn of haar leven mag leiden zoals zij dat zelf willen. Een Europa waar je niet veroordeeld wordt om je huidskleur, je leeftijd, je sociale status of om degene van wie je houdt.

Vrijheid is één van mijn belangrijkste waarden. Ik geloof dat ieder mens recht heeft op een zo groot mogelijke vrijheid. Dan gaat het niet alleen om vrijheid van meningsuiting, of dat je mag geloven wat je wilt, maar ook om de vrijheid om je eigen definitie van liefde en familie te hebben. Die vrijheid moeten we daar waar nodig met elkaar verdedigen. Want helaas zijn er ook mensen die die vrijheid kapot willen maken. Zoals bijvoorbeeld haat‘prediker’ Steven Anderson. Een man die een aanslag op een homobar ‘goed nieuws’ noemt en die voor vrouwen wil bepalen dat ze hun zwangerschap nooit mogen beëindigen. Dit soort mensen heeft in Nederland niets te zoeken en ik ben blij dat Mark Harbers heeft laten weten dat hij hier niet welkom is.

Ons bijzondere, vrije land, moet altijd zo bijzonder en vrij kunnen blijven. Daar is samenwerking met andere landen in Europa hard voor nodig. En daar zal ik mij de komende jaren voor inzetten.

Voor een vrij en liefdevol Europa

Europa is meer dan een economische gemeenschap. Meer dan een politieke macht. Meer dan de Champions League of het Eurovisiesongfestival. Europa is de bron van vrijheid. Van gelijke rechten voor iedereen, wie je ook bent, of wie je ook liefhebt.

Lees in ons dossier waarom wij ons met Europa bezighouden en wat we doen.

Deel deze pagina

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.