Overheid verstrekt geen burgerinformatie meer aan kerken

10 januari 2017

Overheid verstrekt geen burgerinformatie meer aan kerken

Door webredactie

Gemeenten geven  al jaren automastisch gegevens door aan kerkgenootschappen, bijvoorbeeld als parochianen verhuizen. Deze toegang tot gevevens van burgers is achterhaald en onrechtvaardig, vindt de Tweede Kamer. Er komt een eind aan. Sommige kerken verzetten zich nog via
een internetconsultatie.

Door Esther Wit

Automatische koppeling van persoonsgegevens tussen gemeenten en kerken was geregeld door een uitzonderingspositie in de wet. Onder meer D66 dringt er al tijden op aan dat er geen enkele reden is om kerken vanuit de overheid te informeren als kerkleden verhuizen. De Tweede Kamer heeft op 1 maart 2016 al een motie aangenomen om de automatische gegevens- koppeling tussen kerken en gemeenten stop te zetten. Het argument: kerk en staat moet gescheiden zijn en dit past hier niet bij.

Hoe werkt het?

Een aparte stichting, het SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) was hiervoor verantwoordelijk. De gemeente geeft gegevens over erhuizing, overlijden, burgerlijke stand en naamswijzigingen van kerkleden (zo’n 5.6 miljoen mensen) automatisch door vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie aan het SILA.

Toch is de wet nog niet in werking. Er vindt nog een internet-consultatie plaats. Burgers en betrokkenen kunnen reageren op het voorstel. Kerken roepen her en der op om via deze consultatie bezwaar te maken. In hun ogen is het immers een beperking van hun informatiebronnen.

Het Humanistisch Verbond maakt geen gebruik van automatische gegevensverstrekking, hoewel we dat als geestelijk genootschap wel zouden mogen.  Het Humanistisch Verbond  vindt dat geestelijke genootschappen geen voorkeurspositie hebben en gemeenten niet automatisch gegevens aan kerkgenootschap of andere geestelijke genootschappen zouden moeten doorgeven.

Help mee!

Vindt u dat de kerkelijke ledenadministratie en de gemeentelijke administratie gescheiden moeten zijn en dat kerken geen voorkeurspositie moeten hebben? Laat het dan weten via de site van de overheid

NB: Het lijkt alsof het alleen over vreemdlingenwetgeving gaat maar dat is niet zo.

Meer weten?

Lees het artikel op de site van binnenlands bestuur

Beeldrecht: Tim Ells, Flickr.