Direct naar de inhoud
Word lid

Onze reactie op het oplaaiende conflict tussen Israël en Palestina

Type content: Nieuws Categorieën: Mensenrechten Nieuws Gepubliceerd op:

Zoals velen kijken wij geschokt en met afschuw naar het oplaaiende conflict tussen Israël en Palestina. Als humanisten staan wij pal achter de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens en het Humanitair Oorlogsrecht, waarin vastgelegd is dat burgers moeten worden beschermd en ontzien.

Bij de recente gruwelijke aanval door Hamas en de verschrikkelijke geweldsescalatie worden vele burgers slachtoffer. Deze ontwikkelingen betekenen een verlies voor de dialoog en de diplomatie. Mensenrechten en waarden zoals vrijheid, medemenselijkheid, vrede en rechtvaardigheid zijn hier al heel lang in het geding en een terugkeer naar die waarden lijkt nu verder weg dan ooit.

Als humanisten willen wij ons in deze tijden inzetten door solidariteit en medeleven uit te spreken met de getroffenen aan beide zijden en op te roepen tot terughoudendheid bij de strijdende partijen. Dichter bij huis kunnen we onze naasten en collega’s een luisterend oor bieden en mensen aanzetten tot reflectie, medemenselijkheid en dialoog.

Als Humanistisch Verbond roepen wij de Nederlandse regering en de internationale gemeenschap op om zich in te zetten om menselijk lijden zoveel mogelijk te voorkomen in deze oorlog, om in te zetten op humanitaire hulp en erop toe te zien dat het internationaal recht zo snel mogelijk gerespecteerd en nageleefd wordt.

Robbert Bodegraven
Robbert Bodegraven
Directeur Humanistisch Verbond

Deel deze pagina

A list of posts