Direct naar de inhoud
Word lid
persoon kijkt naar industrie terrein

Ombudsman vindt vreemdelingendetentie inhumaan

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Vluchtelingen Gepubliceerd op:

De vreemdelingenbewaring in Nederland is inhumaan, vindt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hij pleit in het rapport ‘Vreemdelingenbewaring: strafregime of maatregel om uit te zetten?’ voor volwaardige alternatieven.

In Nederland zouden ongeveer 6000 mensen in vreemdelingendetentie op hun uitzetting wachten. De verhalen van de vreemdelingen inhet rapport laten de uitzichtloosheid en frustraties zien. ‘De overheid heeft met de huidige opzet van de vreemdelingenbewaring een systeem ingericht dat op velen een geestdodende uitwerking heeft,’ constateert Brenninkmeijer.

De ombudsman stelt dat mensen in hun vrijheid beperken om ze succesvol uit te zetten, in principe een legitiem doel is. “De wijze waarop die vrijheidsbeperking vorm krijgt met het huidige regime van vreemdelingenbewaring tast die legitimiteit echter aan”, aldus Brenninkmeijer, die ziet dat op het vreemdelingenbeleid grote politieke druk staat.

Zinvolle dagbesteding

De ombudsman constateert dat detentiecentra de omstandigheden proberen te verbeteren. Maar hij maakt zich zorgen over het tempo waarmee dat gebeurt en dringt er bij de verantwoordelijke ministers op aan de omstandigheden te verbeteren. Hij denkt daarbij aan meer bewegingsvrijheid, zinvolle dagbesteding zoals opleiding of werk, toegang tot internet en telefoon en passende medische zorg. Alternatieven waar ook het Humanistisch Verbond samen met andere organisaties al jaren voor pleit. Lees verder het nieuwsbericht op human.nl

Steeds strenger

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid is de afgelopen jaren steeds strenger geworden. En is erop gericht illegale vreemdelingen op te sporen en terug te laten keren. Om ze onder druk te zetten worden ze herhaaldelijk in detentie gezet. Maar druk uitoefenen bevordert uitzetting alleen als de vreemdeling zelf de enige is die de uitzetting verhindert. En dat is lang niet altijd zo. Het Humanistisch Verbond zet zich vanaf 2009 in om de morele vragen over ‘Onuitzetbaarheid’ te bespreken in een open dialoog met alle betrokkenen. Lees verder in ons dossier.

Politieke meetlat

Brenninkmeijer zegt in een interview in De Volkskrant op 8 augustus niet zo veel te verwachten van de politiek. “De meeste politici willen streng overkomen. En angst voor een aanzuigende werking belemmert een beter detentieklimaat.”

Ook de Raad van Europa kritiseert het Nederlandse beleid voor vreemdelingbewaring.Lees verder

Wat is het het vreemdelingenbeleid van verschillende partijen? En vooral, hoe humanistisch is dat beleid? Bekijk vanaf 1 september de humanistische politieke meetlat 

Bron: HUMAN / De Volkskrant

Deel dit

Tags: #vreemdelingenbeleid en – detentie

A list of posts

  • Nieuw vaderschap: meer dan kostwinner

  • Rapport rechtsstaat

  • Van conflict naar samenspraak

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.