Direct naar de inhoud
Word lid
Protest bordjes

NGO’s in actie bij de Tweede Kamer en eisen humaan asielbeleid

Type content: Nieuws Categorieën: Mensenrechten Nieuws Politiek nieuws Vluchtelingen Gepubliceerd op:

Amnesty International, Oxfam Novib, PAX, Vluchtelingenwerk Nederland en Humanistisch Verbond voeren donderdag 8 september om 09.00 uur actie voor de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het plenaire debat over asiel gaan ze in gesprek met een aantal Tweede Kamerleden en eisen een humaan asielbeleid. 

De afgelopen maanden is een ontoelaatbare situatie rondom de opvang van vluchtelingen ontstaan. De rechten van asielzoekers in Nederland worden geschonden. Het is een crisis die de overheid zelf creëert en zelf in stand houdt. Een situatie die niet is ontstaan door hogere aantallen asielzoekers, maar door het gebrek aan een langetermijnvisie van de overheid zelf.

Het pakket van maatregelen zoals vrijdag 26 augustus 2022 gepresenteerd in de brief van staatssecretaris Van der Burg volstaat niet, en een deel van de gepresenteerde maatregelen is onrechtmatig en onhoudbaar. De overheid moet zich richten op humane opvang en dient als ‘oplossing’ niet andere mensenrechten in te perken. Het plan om gezinshereniging te vertragen is in strijd met mensenrechten en zal niet standhouden bij de rechter.

De overheid moet zich richten op humane opvang en dient als ‘oplossing’ niet andere mensenrechten in te perken.

Genoemde organisaties roepen op tot directe en humane opvang, en tot een asielbeleid waarin mensenrechten zijn gewaarborgd. Het vertragen van gezinshereniging is daarbij onder geen enkel beding acceptabel, noch rechtmatig. Bovendien dient Nederland zich te houden aan de afspraken in het kader van de EU-Turkijedeal. Een humaan asielbeleid voor iedereen is een kwestie van politieke wil.

De organisaties startten deze week bovendien samen de online solidariteitsactie #IkSchaamMeDiep op Instagram en Twitter.

Het huidige asielbeleid vanuit een humanistisch perspectief

Het Humanistisch Verbond vindt dat het huidige asielbeleid anders moet. Onze voorzitter Mardjan Seighali deed een oproep aan het kabinet om met een humane blik te kijken naar de opvang van vluchtelingen. Ook bieden we handvatten aan vanuit het humanisme over hoe je zelf vluchtelingen en asielzoekers kan helpen.

Deel dit

Tags: #asielbeleid #Asielzoekers en vluchtelingen #Mensenrechten #Onuitzetbaren en illegaliteit #politiek #vluchtelingen #vreemdelingenbeleid en – detentie #wetgeving

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.