Direct naar de inhoud
Word lid

Minister Van Bijsterveldt overschrijdt grens kerk en staat

Type content: Nieuws Categorieën: Humanisme Nieuws Gepubliceerd op:

PERSBERICHT

safd

Amsterdam, 9 september 2011

Minister Van Bijsterveldt moet bezuinigen. Begrijpelijk in deze tijd. Maar de minister wil zeven miljoen extra bezuinigen op de zogenoemde 2.42 omroepen, waaronder HUMAN, RKK en IKON. Met als argument dat zij `algemene programma´s´ maken en geen levensbeschouwelijke. Hiermee overschrijdt ze de grens tussen kerk en staat. Het is aan de omroep en de zendgemachtigde zelf om vorm en inhoud te geven aan hun programma´s. HUMAN maakt vele programma´s variërend van drama tot documentaire, op grond van het humanisme. Met in de hoofdrol menselijke (on)vermogens.

Het Humanistisch Verbond is bezorgd over de argumentatie op grond waarvan minister Van Bijsterveldt (OCW, CDA) extra wil bezuinigen op de levensbeschouwelijke omroepen, omschreven in artikel 2.42 van de Mediawet. De zes miljoen die deze omroepen al moeten inleveren is haar nog niet genoeg. Een extra zeven miljoen kan, vindt zij, overgeheveld worden naar de algemene publieke omroepen.

Verkeerde keelgat

“De constatering dat een belangrijk deel van de programma´s van HUMAN ‘algemene programma´s’ zijn en dat de omroep zich derhalve niet houdt aan het maken van specifiek levensbeschouwelijke programma´s, schiet ons in het verkeerde keelgat” , zegt Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond.

 “Het is niet aan de overheid om te bepalen hoe wij binnen het bestek van artikel 2.42 van de Mediawet onze levensovertuiging moeten uitdragen in programma´s voor radio, tv en internet. Dat is de verantwoordelijkheid van het Humanistisch Verbond en HUMAN zelf. De programma´s worden inhoudelijk getoetst door de Programmaraad. Bovendien heeft de visitatiecommissie van het Commissariaat van de Media zich positief uitgelaten over de programmering van HUMAN.” 

Volgens de minister moeten de 2.42 omroepen programma´s maken waarin `het belijden van de gemeenschappelijke religieuze overtuiging´ centraal staat. Er is weinig kennis van het humanisme voor nodig om te begrijpen dat deze doelstelling geen ruimte laat voor de fundamenten van de humanistische levensbeschouwing. Humanisten gaan uit van de kracht van mensen om hun leven zelf zin en betekenis te geven en daarbij gebruik te maken van al hun menselijke vermogens.

De Vries: “Wij hebben de overtuiging dat individuele groei en verantwoordelijkheid voor de samenleving hand in hand gaan. Daarom willen wij -onder andere door de HUMAN-programma´s- mensen inspireren hun (humanistische) levensvisie te verdiepen. Zodat zij het leven als zinvol ervaren en in hun handelen bijdragen aan een humane samenleving. Daarin is uiteraard geen plaats voor ‘religieuze overtuiging’.”

Humanistische visie

Programma´s van de HUMAN worden gemaakt vanuit een humanistische visie. De dramaserie `De vloer op´, het onlangs uitgezonden `Filosofisch Kwintet´, een documentaire als `Help! een homo in de klas´ en de serie `Durf te denken´, die vanaf zaterdag wordt uitgezonden, zijn enkele spraakmakende voorbeelden daarvan.

In deze programma´s staan humanistische waarden als zelfbeschikking, vrijheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid centraal. Altijd worden ethische en morele dilemma´s aan de orde gesteld. Het oordeel dat genres als drama en documentaire per definitie geen levensbeschouwelijke signatuur kunnen hebben, is een ontkenning van de feitelijke HUMAN-programma´s, een aantasting van levensbeschouwelijke vrijheid en laat bovenal een gebrek aan kennis zien van wat een levensbeschouwing inhoudt.

test

Deel deze pagina

Tags:#Humanisme

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.