Maak 'Voltooid leven' vrije kwestie in formatie

18 april 2017

Maak 'Voltooid leven' vrije kwestie in formatie

Door webredactie

Zorg dat levenseindebegeleiding bij voltooid leven bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet op de agenda blijft. Dat vragen het Humanistisch Verbond, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) het burgerinitiatief Uit Vrije Wil en de Coöperatie Laatste Wil vandaag in een brief aan informateur Edith Schippers.

De vier partijen pleiten ervoor voltooid leven als een 'vrije kwestie' te behandelen, gezien de medisch-ethische gevoeligheid in de samenleving. Dat is urgent en nodig, want door de vergrijzing zal de behoefte aan levenseindebegeleiding na een voltooid leven toenemen. Daarnaast spelen zelfbeschikking en autonomie een steeds grotere rol in het leven van veel mensen. Mensen leven langer en willen ook de regie over hun leven. Daarbij hoort ook 'zelf beschikken over het levenseinde', stellen de organisaties in de brief.

Meerderheid

Op dit terrein verwacht deze groep ook iets van de wetgever. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is namelijk voorstander van een wet voor voltooid leven. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NVVE in januari 2017 liet uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction. Mensen die hun leven als voltooid ervaren en bij wie lijden geen medische grondslag heeft, komen niet in aanmerking voor euthanasie volgens de wet. Ook zij moeten de mogelijkheid hebben om op een waardige manier hun leven te beëindigen.

Pil van Drion

De discussie rondom voltooid leven wordt ruim 25 jaar – sinds het pleidooi van rechtsgeleerde Huib Drion (bekend vanwege de Pil van Drion, laatste-wil-pil, Red.) - gevoerd. Burgerinitiatief Uit Vrije Wil heeft reeds in 2010 een uitgewerkt voorstel gedaan voor legalisering van niet-medische levenseindebegeleiding aan ouderen die hun leven als voltooid ervaren. D66 (Pia Dijkstra) heeft onder meer op basis hiervan een concept-wetsontwerp ingediend.
 

Humanistisch perspectief

Vanuit humanistisch perspectief is zelfbeschikking over je levenseinde bij een weloverwogen en duurzaam gevoel dat het leven voltooid is, van groot belang. Overigens staat het Humanistisch Verbond op het standpunt dat het verlangen het leven te beëindigen nooit mag voortvloeien uit een oplosbaar gebrek in het bestaande zorgaanbod. Daarom zijn duidelijke zorgvuldigheidscriteria en goede existentiële begeleiding zo van belang. Lees meer over onze standpunten in ons themadossier Goed Oud

Lees  het bericht op de site van de NVVE

Kom naar de Socrateslezing

Hedy d'Ancona is een van de boegbeelden geweest van het Burgerinitiatief Uit Vrije Wil. Op zondagmiddag 28 mei houdt zij in de Socrateslezing in de Rode Hoed onder de titel Er is een land waar ouderen willen wonen een pleidooi voor de emancipatie van ouderen. Nieuwsgierig? Lees meer en meld u aan.

Gouden Pact

Het Humanistisch Verbond lanceerde samen met de Universiteit voor Humanistiek, Humanitas en een aantal humanistisch geestelijk begeleiders in de zorg Het Gouden Pact. Het is een pleidooi voor meer zeggenschap van ouderen en andere groepen, bij leven en bij waardig sterven. Dat willen wij door menswaardige en beter georganiseerde ‘immateriële’ zorg in verpleeghuizen en daarbuiten. Kijk op humanistischverbond.nl/hetgoudenpact

Beeld: Hollandse Hoogte. Een oudere man kan eindelijk een dag naar het strand.
Het Ouderenfonds wilde met de met deze speciale dag aandacht vragen voor het grote probleem van eenzaamheid onder ouderen. Voor sommigen echter is diepgevoelde eenzaamheid bij voltooid leven een van de redenen om uit het leven te stappen.