'Leven is geen examen van god'

19 april 2017

'Leven is geen examen van god'

Door webredactie

Morid Aziz (23) vluchtte als ‘afvallige’ moslim van Afghanistan naar Nederland. Hij dreigt uitgezet te worden naar zijn geboorteland. Een nachtmerrie. “Het geweldige van leven in Nederland is dat ik écht mijn eigen keuzes kan maken, kan leren en elke dag nieuwe dingen ontdek.”

Voor iemand wiens bestaan zo  onzeker is nu uitzetting naar zijn geboorteland dreigt, is hij monter, om niet te zeggen opgetogen.
“Het komt alles goed”’. En een grote grijns. Echt? “Ja, geen twijfel.” Het lijkt geen pose. Maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft zijn asielaanvraag vooralsnog niet gegrond verklaard, omdat hij 'onvoldoende kan aantonen dat hij een afvallige moslim is en daarom bedreigd werd'. Hij wil er liever niet aan denken, vertelt hij later, dezelfde lach, maar met een trillertje in zijn stem, gevolgd door een blik die afdwaalt. “Volgens de Nederlandse overheid is Afghanistan veilig?“ Hij kijkt moedeloos als de vraag op tafel komt. "Ik vrees voor mijn leven, als ik terug moet."

Je bent opgegroeid in een familie waarvan een deel streng islamitisch was. Wanneer kwam de twijfel?

"Dat begon toen ik ging nadenken over de zin van het bestaan. Hoe is het mogelijk dat God de aarde in zes dagen heeft gemaakt? Dat vond ik merkwaardig. Ik vroeg het aan mijn moeder en mijn broer. Hun antwoorden waren altijd religieus gefundeerd. Ik vond dat niet logisch. Verhalen over de profeten maakten het voor mij niet meer helder, integendeel. Ik vond hun antwoorden meer en meer logisch onhoudbaar, zelfs kinderlijk. Toen ik ze daarop aansprak, gedroegen mijn moeder en mijn broer zich steeds agressiever gedragen. Ik werd geslagen. Ik moest niet lastig doen en mijn mond houden."

Hoe was het op de  middelbare school?

"Ik kon daar voorzichtig kritiek uiten op religie. Ik had daar een relatie met, Shogofa, die moslima was. Wij probeerden ons te bevrijden van de islam, althans dat dacht ik. Want we praatten veel over geloofskwesties en atheïsme. Na de middelbare school hadden we minder contact, omdat zij naar een andere universiteit ging dan ik. Zij koos –onder druk van haar familie - voor shariawetgeving en ik voor ‘technical engineering’. Later begreep ik dat haar opdracht was mij te recruteren voor de radicale islam." (De IND bestrijdt dit deel van Morids vluchtverhaal, redactie)."

Hoe moest je vluchten?

"Uiteindelijk heeft me Shogofa me verraden door geluidsopname van een gesprek tussen ons in een moskee te laten horen. Daarna riepen radicalen op om mij te zoeken en te vermoorden. Toen ik dat hoorde, heeft mijn vader me helpen vluchten."

Hoe bevalt Nederland?

"Het fijne van leven in Nederland is dat ik echt vrij ben, mijn eigen keuzes kan maken! Nederland is een geweldig land. Ik geniet elke dat ik hier kan studeren en logische antwoorden kan vinden op mijn vragen in de wetenschap. Ik wil hier blijven om mijn kennis over vrijdenken te vergroten en  vrienden te maken." (Aziz studeert aan de universiteit, red.).

 

Morid Aziz

Je bent nu een paar jaar in Nederland. Je hebt hier vrij toegang tot allerlei bronnen. Wat inspireert je?

"Natuurlijk de boeken van Sam Harris en Richard Dawkins."

Waarom?

"Net als Darwin ben ik ervan overtuigd dat het leven niet ‘gemaakt’ is door een god. Het is allemaal evolutie.  En stel dat god bestaat en almachtig zou zijn. Waarom is er niet meer liefde en minder kwaad in de wereld. Dan zou god toch een perfecte wereld maken en niet de onze. Toch?"

Wat is je grootste bezwaar tegen religie in het algemeen en de islam in het bijzonder?

"Religie is gevaarlijk als het de vrijheid van mensen inperkt en de ander schade doet, zoals mij en vele anderen. Islam claimt, meer dan andere religies, de enige goed religie te zijn. Religie is natuurlijk ook een manier van machthebbers om mensen in de samenleving te verdelen en te controleren. En is in die zin ook altijd politiek.
Ik ben niet tegen religie. Want iedereen kan zijn ‘eigen’ god hebben en ook goddelijkheid kan op zoveel manier worden ingevuld. Juist die vrijheid heeft ieder mens. Daarnaast heb ik moeite met het idee van zonde en schuld.
Mijn moeder zei altijd dat leven een examen is dat god ons gegeven heeft. En met elke zonde, elk moreel foute handeling, zak je het voor examen." 

Maar voor een idee van goed en kwaad is dat wel handig, toch?

"Voor mij is elk gedrag acceptabel zolang je anderen geen kwaad doet en geen mensenrechten schendt. Wat betreft sta ik achter de ideeën van John Stuart Mill.
Het idee van een goddelijke beloning in het hiernamaals, het is merkwaardig. Als je mensen goed behandelt, komen de goede dingen ook naar je toe. Nee, God is niet nodig voor een moraal."

Ongelovig

In de 2Doc: Ongelovig - vrijdenkers op de vlucht  (HUMAN) van Dorothée Forma maak je kennis maken met vrijdenkers uit verschillende landen. Zoals Fauzia en Syed uit Pakistan, Ayman uit Syrië, een stel uit Afghanistan en de blogger Saikat uit Bangladesh. Het zijn atheïsten, gevlucht voor intimidaties en levensbedreigend geweld uit landen waar mensen doorgaans alleen in het geheim ongelovig kunnen zijn. In Nederland leren ze elkaar kennen bij het Humanistisch Verbond dat een platform voor hen heeft opgericht. Ook Morid vindt praat daar met gelijkgestemden.

Kom naar de film en debat de komende maand in Rotterdam (9 mei), Utrecht (10 mei), Groningen (17 mei) en Nijmegen (23 mei).

 

Meer verhalen over ongelovigen wereldwijd? Ga naar www.onderongelovigen.nl

Beeld: Still uit  film Razors Edge, gemaakt door Nastiker, een van de ongelovige Bengaalse bloggers die naar Nederland is gevlucht.