Latijn: de sleutel tot humanistische bronnen

2 juli 2014

Latijn: de sleutel tot humanistische bronnen

Door webredactie

Van Seneca tot Erasmus en van Cicero tot De Montaigne. Latijn is de taal waarin vele humanisten schreven. "Als je deze taal leert, heb je de sleutel tot vele (humanistische) bronnen in handen", vindt Casper Porton docent Grieks & Latijn en oprichter van Addisco Onderwijs.

Wat maakt Latijn voor jou zo bijzonder?

"Vanaf de eerste Latijnse les op de middelbare school was ik gefascineerd door de schoonheid van de taal, de structuur, klank en natuurlijk ook de cultuur die in de taal weerspiegeld wordt. Omdat ik dat zelf als zo'n enorme verrijking van mijn leven ervaar, gun ik het ook andere mensen hetzelfde te kunnen ervaren."

Is het niet een bijzonder moeilijk te leren taal?

"Ik geloof niet dat Latijn te ontoegankelijk en te moeilijk is en alleen weggelegd is voor gymnasiasten. Aan de cursussen die ik gedurende het jaar organiseer doen verschillende mensen mee. Iedereen kan - ongeacht leeftijd en opleidingsniveau - de cursussen Latijn en Grieks gemakkelijk volgen. Met de juiste lesmethode kan iedereen Latijn leren."

Hoe heb je Latijn geleerd?

"In eerste instantie heb ik het Latijn op de in Nederland gebruikelijke manier geleerd, namelijk via de grammatica-vertaalmethode. Daarna ben ik mijn eigen pad gaan volgen door het Latijn direct te leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven."

Hoe wil je Latijn doceren?

"Het Latijn wil ik doceren volgens de nieuwste inzichten op het gebied van hersenonderzoek en taalverwerving. Niet meer door rijtjes stampen en losse woordjes leren, maar door de leerlingen stap voor stap in betekenisvolle contexten in het Latijn onder te dompelen. Deze onderdompeling in de taal is nog steeds één van de beste en snelste manieren om een taal onder de knie te krijgen."

Waarom zou iemand nu nog Latijn leren?

"Met Latijn heb je een sleutel in handen tot een enorme rijke wereld. Niet alleen de klassieken maar ook vele latere humanistische bronnen, zoals de teksten van Erasmus, kun je gaan lezen en beter begrijpen in de context van de tijd en cultuur. Want in vertalingen komt nooit de rijkdom en de kleur van de Latijnse cultuur tot uiting. Vergelijk maar een vertaling met een film zonder lichten, zonder speciale effecten, zonder nuances en gevoelskleuren. Daarbij, slechts een procent van alle teksten is vertaald. Dus er gaat een wereld voor je open, als je ook de niet-vertaalde werken tot je kunt nemen."

De Romeinse filosofen zijn een inspiratie voor humanisten. Is het humanisme ook een inspiratie voor jou?

"Het humanistisch gedachtegoed is zeker wel een rode draad voor mij. Vooral met aandacht en respect voor de medemens in het hier en nu leven vind ik belangrijk. Verder ben ik dagelijks bezig mezelf verder te ontwikkelen op verschillende gebieden. Elke dag leer ik bij. Vandaar ook de naam van mijn schooltje 'Addisco Onderwijs': addisco is Latijn voor 'ik leer bij'."

Casper Porton is oprichter van Addisco Onderwijs, een instituut voor klassieke talenonderwijs in Hilversum en werkt daarnaast als docent Latijn op de Kees Boekeschool in Bilthoven.
Addisco Onderwijs organiseert gedurende het schooljaar verschillende cursussen met betrekking tot de Griekse en Latijnse taal en cultuur. In augustus is er een unieke zomerschool Latijn op verschillende niveaus, waarbij de deelnemers volledig in het Latijn worden ondergedompeld. Meer informatie en aanmelding: http://www.addisco.nl.