Direct naar de inhoud
Word lid
persoon bedekt gezicht

Kom in actie tegen vreemdelingendetentie!

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Vluchtelingen Gepubliceerd op:

Het verzet van de hongerstakers in detentiecentrum Schiphol of het protest van  PvdA-leden tegen de voorgenomen strafbaarstelling van illegalen, “Het nieuws confronteert ons dagelijks met een inhumaan en ineffectief vreemdelingenbeleid, vindt Ineke de Vries directeur van het Humanistisch Verbond. De knop moet om, vindt zij.

“Onuitzetbare vreemdelingen, ongeveer de helft van alle gevangenen in Nederland, verdwijnen herhaaldelijk voor onbepaalde tijd achter de celdeur en worden daarna weer op straat worden gezet. Er zijn mensen die tot tien jaar in een cel hebben doorgebracht, omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, maar ook niet uitgezet kunnen worden. Dat is onmenselijk. De knop moet echt om”, vindt De Vries. 

Te minimaal en te weinig

De Vries ziet dat, mede door het toenemende maatschappelijk verzet, het beleid ten goede verandert. “Maar dat is te minimaal en te langzaam.” Rapporten die vreemdelingendetentie veroordelen en aantonen dat het humaner kan stapelen zich op: Het Comité tegen Martelen van de Raad van Europa, Amnesty en de Nationale ombudsman bekritiseren vreemdelingendetentie in Nederland. Dat mensen zonder verblijfsstatus als criminelen worden behandeld is in strijd met het door Nederland ondertekende Europees Mensenrechtenverdrag.

Uiterst middel

Vreemdelingenbewaring is wettelijk een uiterste middel, en mag alleen als er zicht is op uitzetting. Het College voor de Rechten van de Mens stelt vast dat de praktijk anders is. Er zijn vele suggesties gedaan voor alternatieven die humaner, goedkoper en effectiever, en in het buitenland worden toegepast. Tot nu toe leidt kritiek tot marginale verbeteringen in het regime in vreemdelingendetentie. Er worden minder mensen in vreemdelingendetentie geplaatst – van 8.500 in 2008 naar 5.500 in 2012-. En er wordt op kleine schaal geëxperimenteerd met alternatieven voor detentie.

Politieke strijd

In het regeerakkoord tekenden VVD èn PvdA voor strafbaarstelling van illegaliteit en dus voor verder criminalisering. PvdA-leider Samsom heeft onder druk van verontruste leden zijn achterban beloofd dat het wetsvoorstel over de strafbaarstelling van illegaliteit wordt aangepast en dat het vreemdelingenbeleid op acht punten humaner wordt: Mensen die buiten hun schuld niet uitgezet kunnen worden, krijgen eerder een buitenschuldverklaring. Ze krijgen dan alsnog een verblijfsvergunning. Vreemdelingendetentie wordt minder, korter en de omstandigheden beter. Over deze kwesties staat niets in het regeerakkoord. Ze worden dus inzet van politieke onderhandelingen. Vooralsnog lijkt Teeven daartoe niet bereid.

Petitie tegen vreemdelingendetentie 

Amnesty International is een actie begonnen tegen vreemdelingendetentie onder de titel `Ik schaam me diep´. Het Humanistisch Verbond steunt de actie. De staatssecretaris wordt opgeroepen vreemdelingendetentie echt alleen als laatste middel te gebruiken als lichtere toezichtsmaatregelen niet volstaan. Want detentie is niet ingesteld als straf, een strafrechterlijk regime is dus ongepast.

Ineke de Vries: “Een plek met een gesloten buitendeur is genoeg om onderduiken te voorkomen. Er is geen rechtvaardiging voor het opsluiten van onschuldige mensen. Als mensen niet mogen blijven, is begeleiding bij terugkeer in relatief vrije omstandigheden beter. In detentie gaat alle aandacht en energie in overleven zitten. Ruimte om na te denken over de toekomst en overwogen beslissingen te nemen ontbreekt. Detentie is behalve inhumaan ook niet effectief als je mensen wilt bewegen mee te werken aan terugkeer. Voor mensen die echt niet terug durven of kunnen is detentie al helemaal geen oplossing. Daar past intensieve begeleiding of een buitenschuldverklaring.”

– Teken de petitie op ikschaammediep.nl
– Lees de brief aan Teeven van Amnesty met een aantal concrete voorstellen. 

Deel dit

Tags: #Onuitzetbaren en illegaliteit #vreemdelingenbeleid en – detentie

A list of posts

  • Nieuw vaderschap: meer dan kostwinner

  • Rapport rechtsstaat

  • Van conflict naar samenspraak

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.