Klassieke muziek alleen voor kenners? Onzin!

17 november 2016

Klassieke muziek alleen voor kenners? Onzin!

Door webredactie

Ze zijn op ontdekkingstocht om alles uit te vinden wat er mogelijk is met klassieke muziek. Maar willen het publiek niet alleen met muziek maar ook met woorden aanspreken. Pianoduo Beth & Flo verzorgde tijdens de Socrateslezing van Joep Dohmen een muzikaal intermezzo. “We willen af van het idee dat je geleerd moet zijn om van klassiek te genieten. Als jij het mooi, spannend of grappig vond, is het toch goed!”

Door Julia Doets

Beth & Flo kennen elkaar van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waar ze in 2014 hun masterdiploma haalden. Ze werden al snel vriendinnen, maar pas tegen het einde van hun studie gingen ze samenspelen. “Nou ja, samen, de eerste tijd speelde Elsbet overal forte waar Claudette pianissimo wilde, we zaten niet echt op één lijn. Gelukkig zijn in de drie jaar dat we nu bezig zijn, flink naar elkaar toegegroeid en op elkaar ingespeeld geraakt.”

Jullie geven concerten die niet alleen concert zijn?

pianist komt het podium op, buigt, gaat zitten, speelt de meest prachtige muziek en verdwijnt weer. Zo zijn onze concerten niet. Concerten in die vorm kunnen heerlijk zijn en moeten zeker bestaan, maar wij missen daarin wat. We willen het publiek meer aanspreken, niet alleen via de muziek contact hebben, maar ook met woorden. Vooral als pianist zit je zo 'vast' aan je instrument: je kunt er niet mee bewegen, je publiek niet aankijken. Het is een statig maar statisch instrument.

Maar er is zo veel mogelijk met klassieke muziek. We zijn op een ontdekkingstocht om alles wat er mogelijk is uit te vinden. Ons doel: muziek tot zijn recht laten komen zodat het direct raakt. Door de stukken in een context te plaatsen, iets verrassend te doen of het publiek even op het verkeerde been te zetten. Klinkt het nog een beetje vaag? Kom dan maar een keertje naar een concert luisteren!”

Wat willen jullie oproepen bij het publiek?

“Ons publiek in het concert meenemen als een soort maalstroom van muziek waar je niet aan kunt ontsnappen. Geen losse stukken waar je heel geleerd naar zit te luisteren, maar een geheel met één spanningsboog - daarom zijn overgangen in onze concerten ook heel belangrijk.
We willen af van het idee dat je geleerd moet zijn om van klassiek te genieten, klassieke muziek is voor iedereen! "Ik vond het mooi, maar ja, ik heb er geen verstand van?" Alsjeblieft zeg! Als jij het mooi, spannend of grappig vond, is het toch goed! Met dit uitgangspunt zijn we hard aan de slag, om in ieder concert de juiste vaart, volgorde en verrassingen te vinden.”

Jullie speelden tijdens de Socrateslezing van Joep Dohmen. Hij bepleittte vorming waarbij jongeren leren hoe ze hun leven en hun maatschappelijke rol vorm geven. Zien jullie daarin een rol voor muziek?

In het reguliere onderwijs is muziekonderwijs heel belangrijk, vinden we. Als het hoofd zo'n grote rol speelt tijdens alle cognitieve vakken en de ledematen tijdens sport, dan moet er toch zeker ook iets zijn voor het hart? Het professionele muziekonderwijs, en waarschijnlijk ook ander kunstonderwijs, is een bijzondere studierichting. Wij hebben op het conservatorium ervaren dat je persoonlijke ontwikkeling de hoofdrol speelt. Je bent kwetsbaar, omdat je met muziek jezelf openstelt. Je bent op jezelf en je discipline aangewezen. Een groot goed, maar de focus op de rol die jij zult gaan innemen in de maatschappij, sneeuwt daarmee soms een beetje onder. 

Wat betekent muziek voor jullie?

“Dat is lastig onder woorden te brengen, maar in ieder geval emotie, plezier, een manier van communiceren. Een taal die iedereen verstaat. Misschien cliché, maar wel waar.”

Kom kijken en luisteren

Kijk op de website van Beth & Flo voor meer informatie en de concertagenda van Elsbet en Claudette en concertagenda, waaronder een lunchconcert in het Concertgebouw op 18 januari.