Direct naar de inhoud
Word lid
Jan Hein Mooren

In Memoriam: Jan Hein Mooren

Type content: Nieuws Categorieën: Met zorg naar elkaar omzien Nieuws Gepubliceerd op:

Op woensdag 2 december 2020 overleed Jan Hein Mooren.

Jan Hein was van 2011 tot 2015 lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond en verantwoordelijk voor de portefeuille geestelijke verzorging bij Justitie en Defensie.

Sinds 1974 was hij verbonden aan het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI), de latere Universiteit voor Humanistiek, waar hij tot aan zijn pensionering in 2013 werkzaam bleef. Begonnen als docent Psychologie ontwikkelde hij zich gaandeweg tot docent Psychologie van Zingeving en Levensbeschouwing en docent Praktische Humanistiek.

Jan Hein richtte zich in zijn werk vooral op het belang van existentiële vragen en levensbeschouwelijke thema’s voor de geestelijke verzorging. Met zijn publicaties heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het beroep.

In het boekje “Geestelijke verzorging en psychotherapie” (1989) zocht hij een antwoord op de vraag naar het onderscheid tussen beide beroepen. Hij was vooral geïnteresseerd in de praktijk van de geestelijke verzorging. In samenwerking met studenten deed hij onderzoek naar de levensbeschouwelijke competentie en de methodiek van de geestelijke verzorging. Hij publiceerde hierover en bracht daarmee het belang van geestelijke verzorging voor het voetlicht.

Kort voor Jan Hein’s pensionering in 2013 verscheen de Beroepsstandaard Humanistisch geestelijke verzorging. Jan Hein was de drijvende kracht achter dit document, waarin de ambtelijke binding van humanistisch geestelijk verzorgers wordt beschreven met als doel de kwaliteit van de humanistisch geestelijke verzorging te borgen. De inmiddels meer dan 200 door het Humanistisch Verbond in het ambt benoemde geestelijk verzorgers werken volgens deze standaard. De meesten van hen hebben tijdens hun opleiding les gehad van Jan Hein.

Na zijn pensionering ging Jan Hein’s gezondheid achteruit, maar hij bleef onverminderd betrokken bij zijn vak. In januari 2019 startte hij samen met Anouk Bolsenbroek “Heart of the matter”, een boekproject waarin hij samen met studenten, alumni, docenten en geestelijk verzorgers wilde optrekken om bestaande kennis te verdiepen en nieuwe inzichten te ontwikkelen. Ook zette hij zich in voor de European Humanist Professionals. Vorige week vrijdag zou Jan Hein aanwezig zijn bij een online sessie met 26 geestelijk verzorgers van het EHP-netwerk uit 6 landen over zijn methodes. Samen met Anouk Bolsenbroek had hij dit voorbereid, en hij had zich er enorm op verheugd. Maar plotseling werd hij ziek, en overleed enkele dagen later.

Wij gaan Jan Hein’s kennis en betrokkenheid missen. Zijn inzet voor de geestelijke verzorging is van grote betekenis geweest. Wij zullen zijn werk voortzetten zonder zijn inspirerende persoonlijkheid. Maar we missen vooral zijn mens-zijn, zijn warmte, hartelijkheid en zijn humor. Wij wensen de familie van Jan Hein en iedereen om hem heen veel sterkte met dit verlies.

Deel dit

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.