Direct naar de inhoud
Word lid

Humanistisch gehalte partijen weer gemeten

Type content: Nieuws Categorieën: Humanisme Inspiratie voor het leven Nieuws Politiek nieuws Gepubliceerd op:

Welke partijen zijn humanistisch? En welke zeker niet? Eind augustus staat de humanistische politieke meetlat online. Net als voor de verkiezingen in 2010 kunt u verkiezingsprogramma’s daarmee toetsen op hun humanistische gehalte. De meetlat is een initiatief van het Humanistisch Verbond en de Humanistische Alliantie.

Er zijn dit jaar dertien thema´s die variëren: van vrijheid van meningsuiting tot gelijke rechten, van scheiding van kerk en staat tot zelfbeschikking bij het levenseinde, van duurzaamheid tot een waardevolle economie en van Europa tot goede zorg of onderwijs als fundament van de samenleving en van ontwikkelingssamenwerking tot een menswaardig vreemdelingenbeleid.

Hoog op de agenda van de humanistische beweging staan een zelfgekozen waardig levenseinde, humaan vreemdelingenbeleid, pluriform onderwijs, gelijke rechten voor homo´s en scheiding kerk en staat.

Bij de verkiezingen van 2010 konden kiezers die humanistische waarden belangrijk vinden goed terecht bij GroenLinks en D66. Voor sociale waarden bleek de Christen Unie een bondgenoot, maar niet voor vrijheidsrechten. Bij de VVD was dat precies andersom. Voor humanistisch georiënteerde burgers is juist die combinatie belangrijk. Twee jaar geleden werd de meetlat zo´n 5000 keer geraadpleegd.

Stevige lobby

Het Humanistisch Verbond lobbyt stevig voor de onderwerpen die humanisten aan het hart gaan. Directeur Ineke de Vries: “Vrijheid, zelfbeschikking, gelijkheid én verantwoordelijkheid voor elkaar zijn de waarden waarvoor we ons sterk maken, ook richting politiek. Beïnvloeding van verantwoordelijke politici is één van de manieren om humanistische waarden te beschermen en humanisering van de samenleving te bevorderen. Wij beïnvloeden ook het maatschappelijk debat en de publieke opinie en daarmee tevens verantwoordelijke politici, zij het indirecter. Maatschappelijk debat en lobby zijn aan elkaar verbonden.”

Hellend vlak is er niet

Van de thema´s die genoemd worden gaan het vreemdelingbeleid en ‘Hulp bij zelfdoding uit het wetboek van Strafrecht’ Ineke de Vries het meeste aan het hart.  “Lange tijd is dat onbespreekbaar geweest, maar het maatschappelijk debat over waardig levenseinde voor chronisch psychiatrisch patiënten en ouderen die klaar zijn met het leven (Voltooid Leven) hebben ervoor gezorgd dat dit is veranderd. Mede door het debat dat wij samen met NVVE hierover zijn gestart. Stervenshulp zou ook door niet-artsen gegeven kunnen worden, zoals humanistisch geestelijk begeleiders.”

Er is altijd een angst voor een hellend vlak. De Vries: “De angst voor een hellend vlak als het gaat om `Hulp bij zelfdoding´ blijkt niet terecht. In Zwitserland is hulp bij zelfdoding al sinds 1941 toegestaan. En daarnaast zie je dat ook in Nederland door de euthanasiewetgeving er niet meer euthanasie wordt verleend.” 

Drie thema’s

Met de landelijke verkiezingen in aantocht is inmiddels nadrukkelijk bij alle politieke partijen aandacht bepleit voor drie thema´s die ook in de meetlat zijn opgenomen. Specifiek werd bijvoorbeeld gepleit voor:

– afschaffing van artikel 294.2 uit het Wetboek van Strafrecht dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt: meer hulp om waardig te sterven moet mogelijk zijn 
– afschaffing van het verbod op godslastering: en dus meer vrijheid van meningsuiting 
– het snel ontwikkelen van alternatieven voor vreemdelingendetentie: ruimhartiger gebruik van de buitenschuldregeling en begeleiding richting een werkbaar toekomstperspectief hier of elders voor onuitzetbare vreemdelingen
Eind augustus staat www.humanistischemeetlat.nl online. Op dit moment is de politieke meetlat uit 2010 nog te raadplegen. De meetlat is een initiatief van het Humanistisch Verbond en de Humanistische Alliantie.

Tip aan de afdelingen

Plan na 30 augustus een bijeenkomst zodat u kunt bespreken welke humanistische punten bij welke partijen aan de orde komen. Ben je lid van een politieke partij?
Presenteer de meetlat dan eens tijdens een bijeenkomst van jouw partij om te laten zien hoe humanistisch jouw partij is of miscshien juist niet natuurlijk. En vergeet niet de meetlat zelf te gebruiken!

Deel deze pagina

Tags:#Burgerschap#Humanisme

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.