Direct naar de inhoud
Word lid
Jules Brabers

Humanistisch erfgoed bewaard en toegankelijk

Type content: Nieuws Categorieën: Humanisme Nieuws Gepubliceerd op:

Een mijlpaal voor het Humanistisch Historisch Centrum (HHC) én de humanistische gemeenschap. Dat is de overdracht door het HHC van unieke archieven aan het Utrechts Archief op 12 oktober. “De dozen met materiaal kwamen soms letterlijk van stookkelders en schoenendozen op zolder.”

Sinds de oprichting van het HHC -voorheen het Humanistisch Archief – is er hard gewerkt aan archivering én toegankelijk maken van het historisch materiaal. “De dozen met materiaal kwamen soms letterlijk van stookkelders en schoenendozen op zolder”, vertelt Bert Gasenbeek, directeur van het HHC. “Zo nu en dan leek het een onmogelijk project, maar het is gelukt. We begonnen 16 jaar geleden met een bijdrage van 2000 euro van het Humanistisch Verbond, Melkert-banen en archiefmateriaal van Humanitas en de International Humanist and Ethical Union (IHEU). Dat we nog bestaan is te danken aan vasthoudendheid en doorzettingsvermogen.”

Sinds 2007 is er gewerkt aan de voorbereidingen voor de overdracht van de archieven. Het Utrechts Archief zorgt vanaf 12 oktober voor een verantwoorde opslag van 120 strekkende meter archiefmateriaal. Belangrijk voor het behoud van het humanistisch erfgoed, maar ook voor de nationale cultuurhistorische geschiedenis.

Openingsrede Van Praag

Jules Brabers, een van de medewerkers van het HHC, vertelt enthousiast over de resultaten van hun arbeid. “We hebben een enorme slag gemaakt bij digitalisering van onze archieven. Via de website kun je nu 40 interviews met sleutelfiguren uit de humanistische traditie beluisteren. Ook veelgezochte, maar niet meer verkrijgbare Humanistisch Erfgoeddeeltjes zoals `Een mantel met sterren´ van Wouter Kuilman kun je daar lezen. “

En ja, natuurlijk zijn er ook stukken waar Brabers moeilijk afstand van kan doen, zoals brieven van ouders van militairen met hulpvragen aan de eerste humanistische raadslieden of de oprichtingsrede van het Humanistisch Verbond van Jaap van Praag uit 1946, compleet met rode doorhalingen. De rede is gedigitaliseerd met dezelfde supersnelle scanner, waarmee ook 4000 foto´s uit de archieven zijn gedigitaliseerd.

De grote trom

De digitalisering is belangrijk, maar vervolgens zal het archief ook toegankelijk moeten worden gemaakt. Dit gebeurt door onder meer inventarisatie van materiaal dat overal in Nederland in archieven is opgeslagen. Dat is gedrukt of audiovisueel materiaal, maar ook gebruiksvoorwerpen of een muziekinstrument, zoals de grote trom van De Vrije Gedachte (zie foto). Deze heeft na een een lange zwerftocht een plek gekregen in een ruimte van het HHC.”

Brabers: “Onze vrijwilligers hebben in kaart gebracht wat er nog aan humanistisch archiefmateriaal te vinden is. Zo zijn er in archieven in Maastricht en Alkmaar documenten over de geschiedenis van de humanistische beweging na 1945. Die lijst is straks via de website te raadplegen.”

Op 12 oktober 2012 zullen diverse sprekers ingaan op het belang van het HHC en de overdracht. Meld u aan!

Bron: Webredactie HUMAN en Humanistisch Verbond
Foto: Bron HCC

Over de Van Praagprijs

Jaap van Praag is een van de oprichters van het Humanistisch Verbond en naamgever van de Van Praagprijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt, in 2011 aan Pieter Winsemius voor zijn verdiensten op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit van leven.

Deel dit

Tags: #geschiedenis #Humanisme #Netwerk Humanisme

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.