Direct naar de inhoud
Word lid
trainer en trainee

Het nieuwe opvoeden

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Wat geef ik mijn kinderen mee? Gepubliceerd op:

Opvoeden, hoe doe je dat? En wat kun je daarbij leren van anderen? In samenwerking met het Humanistisch verbond Doetinchem belicht filmhuis ‘De Gruitpoort’ in maart ‘Het nieuwe opvoeden’. Ruud van Sijl: “Een levensbeschouwing, maar ook ontmoeting en debat helpen bij vragen van opvoeders.”

“Humanisme en de relatie met opvoeding is belangrijk omdat we het idee hebben dat veel mensen bezig zijn met opvoeden. 
Dat doen ze naar eer en geweten, maar zij hebben ook vragen en twijfels”, denkt Van Sijl. “Tevens willen we een jonger publiek bereiken. De HV-afdeling en het Cultureel Centrum ‘de Gruitpoort’ werken samen op twee terreinen: het filosofiecafé en een documentaire-aanbod.

Morele dilemma’s

Het begrip ‘jonger’ is relatief. “Met ‘jonger’ bedoelen we ouders, leerkrachten, sportcoachen, iedereen die kinderen opvoedt en begeleidt. Daarmee bereiken we de leeftijdsgroep 25 tot 40 jaar.In het filosofiecafé laten we morele dilemma’s van ouders zien binnen opvoedingssituaties van een ‘standaard’ gezin, een éénouder gezin, en verschillende anders samengestelde gezinnen.”

Documentaires

In het filmhuis van ‘de Gruitpoort’ zullen de gedachten over ‘opvoeden’ op gang gebracht worden door twee documentaires van Human.nl ‘Meester Ben’ en ‘Trainer’.

“De documentaires worden ingeleid door een ‘ervaringsdeskundige’ en na afloop is er een debat. Dit debat wordt gestimuleerd door een forum. Bij de documentaire ‘Meester Ben’ ( op 27 februari waren er 35 bezoekers) was de centrale vraag hoe moeten en kunnen ouders meedoen in het onderwijs”, vertelt Van Sijl. Dit mede naar aanleiding van het publieke debat en de oproep van minister Van Bijsterveldt. Zij vindt dat ouders meer op moeten voeden en dat niet te veel aan de school over moeten laten.

Positief coachen

Bij de documentaire ‘Trainer’ zijn de centrale vragen. Wat is het belang van sport voor jongeren? Wat is de waarde van het vrijwiligerswerk en hoe kun je positief coachen?  Positief coachen gaat niet uit van de prestatie, maar juist het meedoen, plezier hebben en de lichaamsbeweging zijn belangrijk.

 

Samenwerken

De afdeling Doetinchem werkt graag samen met andere organisaties en mensen in de regio. Dat gebeurt per thema. Dit seizoen zijn dat er drie.

*Voor het thema ouder worden en omgaan met dementi*e is samengewerkt met: Verpleeghuis Den Ooiman, het Alzheimer café en de afdeling geriatrie van het Slingeland ziekenhuis.
Voor het thema seksuele diversiteit is samengewerkt met De Dialoog Amsterdam, het COC Gelderland, degemeente Doetinchem, scholen van voortgezet onderwijs in Doetinchem e.o.
Voor het thema Opvoeden is samengewerkt met medezeggenschapsraden in het onderwijs, scholen en het bureau jeugdzorg, met sportverenigingen en opleidingen Pabo en sportleraren.

Op 12 maart is de Thema-avond met de film Trainer. Lees verder op de website van De Gruitpoortl

Deel dit

Tags: #Onderwijs & opvoeding

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.