Direct naar de inhoud
Word lid
Man met muts, Billy

Haal strafbaarstelling illegaliteit uit regeerakkoord

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Vluchtelingen Gepubliceerd op:

Het nieuwe regeerakkoord is een ‘frisse maar magere gatenkaas’ schreven we in een persbericht van 2 november over het akkoord. Met plussen en minnen, als je het meet met de humanistische meetlat. Met de voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit ‘scoort’ het regeerakkoord zeer negatief op humaan vreemdelingenbeleid.

Het Humanistisch Verbond ondertekende deze week een oproep aan de PvdA-leiders dit punt te heroverwegen. Morgen vindt het PvdA- congres plaats waar partijleden kunnen reageren op het akkoord.

Terwijl het probleem van onuitzetbaren steeds zichtbaarder wordt nu zij zich organiseren en tonen in de tentenkampen in Amsterdam en eerder in Ter Apel komt de nieuwe regering met een voortzetting van het ineffectieve drang- en dwangbeleid. Een gemiste kans want het is hoog tijd voor constructiever en humaner beleid.

Schokkend en teleurstellend

Het is mooi dat het kinderpardon in het regeerakkoord is opgenomen. Maar het is schokkend en teleurstellend dat de PvdA, die overigens op de Humanistische politieke meetlat goed scoorde, op humaan vreemdelingenbeleid akkoord is gegaan met strafbaarstelling van illegaliteit. Strafbaarstelling leidt ons inziens niet tot grotere terugkeerbereidheid van mensen die zonder verblijfsvergunning in ons land verblijven, maar wel tot een ernstige verslechtering van hun toch al marginale positie. 
Met name onuitzetbaren worden door deze maatregel geraakt, terwijl die niet bijdraagt aan een oplossing. Het Humanstisch Verbond roept al jaren op te stoppen met criminalisering van en drang-en dwangbeleid tegen onuitzetbaren omdat het niet het beoogde effect van terugkeer heeft en mensenlevens ernstig ontwricht.

Menswaardige visie ontbreekt

De PVDA inbreng had kunnen leiden tot een constructieve en menselijker koers, weg uit het vastgelopen vreemdelingenbeleid. Door illegaliteit strafbaar te stellen is de oude, harde koers voortgezet. Het kinderpardon vormt een uitzondering op de repressieve benadering. Verder smaakt de immigratie- en asielparagraaf bitter. 
Een realistische en menswaardige visie ontbreekt.

In maart 2011 ondertekende het Verbond de breedgedragen oproep www.tegenstrafbaarstelling.nlgericht aan de toenmalige regering. Toen werd strafbaarstelling op basis van de Europese Terugkeerrichtlijn met een nipte meerderheid in beide Kamers aangenomen. Iedereen die illegaal wordt aangetroffen krijgt een inreisverbod en is strafbaar als hij / zij nog blijft. Onuitzetbaren kunnen daarmee herhaaldelijk gestraft worden omdat zij het land immers niet (kunnen) verlaten. Het gedoogkabinet maakte daarnaast nog een wet, los van de Europese richtlijnen, die illegaliteit andermaal strafbaar stelt. Over deze wet is door de val van het kabinet nog niet gedebatteerd en gestemd, maar dit willen PvdA en VVD alsnog regelen.

Morgen kunnen partijleden reageren op het akkoord tijdens het PVDA-congres.

Meer informatie

Deel deze pagina

Tags:#Burgerschap#Democratie#Onuitzetbaren en illegaliteit#vreemdelingenbeleid en – detentie

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.

"*" geeft vereiste velden aan

We gaan voorzichtig om met je gegevens. Lees meer in ons privacy-statement.