Direct naar de inhoud
Word lid
Erwin Kamp

Geestelijke verzorging krijgt gezicht in Pentagon

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Gepubliceerd op:

Humanistische geestelijke verzorging in de Nederlandse Krijgsmacht is uniek. Daarom ook heeft het de interesse van vele landen: waaronder de VS. Woensdag 10 januari bezochten Hoofdkrijgsmachtraadsman Erwin Kamp en de directeur van de Diensten Geestelijke Verzorging Ron Geenen het Pentagon. Op verzoek van de Humanist Society in de Verenigde Staten hebben zij uitleg gegeven over het samenwerkingsmodel van de geestelijke verzorging in de Nederlandse Krijgsmacht. Ook de werkwijze van de Humanistische Geestelijke Verzorging kreeg aandacht.

Erwin Kamp vertelt. “Aan het bezoek aan het Pentagon ging deelname aan een tweedaagse conferentie (COMISS) van Zendende Instanties in Washington DC vooraf. Daar werd ondermeer gesproken over de huidige stand van zaken van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in de Verenigde Staten en hoe deze er in toekomst uit zou kunnen zien.”

Humanistische geestelijk verzorgers zijn overal waar militairen gaan beschikbaar voor individuele begeleiding van het personeel en hun relaties. Er zijn ook buiten Nederland geestelijk verzorgers geplaatst, bijvoorbeeld op de Antillen en op diverse plaatsen in Duitsland. Zij zijn burgers in een militair pak die door de zendende instantie (het Humanistisch Verbond en religieuze gemeenschappen) worden voorgedragen voor benoeming aan de Minister van Defensie. Humanistisch geestelijk verzorgers zijn, via hun hoofd van dienst, aan het Humanistisch Verbond inhoudelijk verantwoording verschuldigd

Definitie van religie

Terug naar de VS. Kamp:”Tot nu toe worden in de VS maar een beperkt aantal Zendende Instanties erkent. Het erkennen hiervan heeft voornamelijk te maken met de definitie die de overheid toekent aan het woord religie. In het Amerikaanse leger wordt alleen geestelijke verzorging toegelaten als er sprake is van een godsdienst. Aangezien het humanisme uitgaat van de mens en niet van een (persoonlijke) God (het humanisme is niet godsdienstig, niet te verwarren met antigodsdienstig) valt zij buiten deze definitie. Deze situatie verschilt met de situatie in Nederland waar al meer dan 54 jaar humanistische geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht actief is.”

Dogmatisch

Ook werd een bezoek gebracht aan de American Humanist Association (AHA), de Amerikaanse variant van het Humanistisch Verbond in Nederland. Uit het gesprek met directeur Roy Speckhardt werd maar weer eens duidelijk hoezeer de historie, de culturele ontwikkeling en de maatschappij van een land afhankelijk is en in wederkerigheid zich verhouden met religie en godsdienst. Vooral de laatste vijftien jaar is de invloed van het aantal (met name dogmatische) christelijke groeperingen in de Verenigde Staten sterk toegenomen.

In het Pentagon konden Erwin Kamp en Ron Geenen uitleggen dat de zes denominaties (Humanistisch, Rooms Katholiek, Protestants, Joods, Hindoe en Islam) in de Nederlandse Krijgsmacht nauw samenwerken en elkaar respecteren. De directeur functioneert als onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordigt de Staat. De denominaties die actief zijn in de Nederlandse Krijgsmacht worden allen gedragen door een Zendende Instantie (ZI).

De Hoofden van Dienst zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de geboden geestelijke verzorging. Kamp, die zelf zeventien jaar uitvoerend humanistisch geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine is geweest, kon vooral vanuit de praktijk vertellen welke meerwaarde de humanistische geestelijke verzorging aan militairen, veteranen en hun thuisfront te bieden heeft. Inmiddels is 30 procent van alle geestelijke verzorgers binnen de Nederlandse Krijgsmacht humanist.

Succesvolle week

Aan het einde van een succesvolle week bezochten Kamp en Geenen het VCU Health ziekenhuis in Richmond waar zij beiden een presentatie voor een tiental geestelijk verzorgers hielden over de geestelijke verzorging in Nederland. Het werkbezoek aan de Verenigde Staten werd afgesloten met een hartelijke ontvangst door de defensie attache, Commodore Paul Herber, op de Nederlandse ambassade in Washington DC.

Deel deze pagina

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.

"*" geeft vereiste velden aan

We gaan voorzichtig om met je gegevens. Lees meer in ons privacy-statement.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.