Eerste humanistische school in Nederland

14 januari 2016

Eerste humanistische school in Nederland

Door webredactie

De Amsterdamse mavo is de eerste humanistische school in Nederland. Broodnodig,vindt Martine van Hoogen. Juist nu, in deze tijd van polarisatie en individualisering. Samen met Lars Hoogmoed (tevens schoolleider) richtte Van Hoogen de school op. Zelf denken, samen leren is het motto.

Door Paulien Boogaard

Van Hoogen en Hoogmoed komen beide uit een humanistisch nest. Van Hoogen: “Lars leerde thuis vooral verdraagzaamheid en belangeloos iets voor anderen doen. Mijn ouders waren fel op zelfbeschikking en gelijkwaardigheid: want ‘geen mens is meer dan een ander‘". Samen gaan ze de school leiden. De school is een categorale mavo, met alleen vmbo-t. De deuren gaan in september 2016 open voor achtste-groepers met een advies voor vmbo-t. Dan beginnen er twee eerste klassen. Van Hoogen vertelt.

Waarom juist een mavo?

“Omdat mavoleerlingen vaak niet de aandacht krijgen die zij verdienen. Je ziet veel  inspirerende onderwijsinitiatieven in het vwo. Waarom zou dat niet op een mavo kunnen? Lars en ik komen allebei uit het mbo. Hij werkte er 12, ik 15 jaar, onder meer als docent,  leerlingbegeleider, decaan en zorgcoördinator. Ik werkte veel met mavoleerlingen en zag daar hun enorme potentieel.  Onze leerlingen krijgen straks les van ondernemende, veelal eerstegraads vakdocenten. En ons onderwijs wordt kleinschalig, zodat de leerlingen echt gezien en gekend worden.“

En waarom een humanistische school?

“Wij denken dat humanistisch onderwijs richting gaat geven in onze pluriforme samenleving door expliciet uit te gaan van waarden als gelijkwaardigheid, tolerantie en zelfbeschikking. Wij wilden juist in deze tijd van polarisatie en individualisering een school die expliciet en structureel aandacht besteedt aan moderne humanistische thema’s zoals participatie, democratie en mensenrechten. En een school waar kinderen leren echt naar elkaar te luisteren en op een normale manier met elkaar in debat te gaan. 

Martine van Hoogen en Lars Hoogmoed

 

Hoe gaan jullie dat bereiken?

“Wij geven daarom vakken als Maatschappij & Participatie en Levensbeschouwing & Omgangskunde, het hele jaar door en in alle leerjaren. Dat enorme aantal uren onderscheidt ons van andere scholen. Leren over democratie en mensenrechten komt bovendien terug in alle vakken en participatieprojecten.”

Moestuin

De samenleving geef je samen vorm. Dat doe je op school, maar ook in je buurt en in de wereld. Dat lukt niet alleen met theoretische kennis, maar ook door ervaring, meent Van Hoogen. "Daarom zetten leerlingen zelf vakoverstijgende projecten op en brengen participatie, burgerschap en mensenrechten in de praktijk. Zo  worden ze verantwoordelijk voor de moestuin of voor de schoolkrant, het evenementenbureau. Maar ook buitenschools zullen ze bezig zijn: door projecten met ouderen. Uiteindelijk kunnen leerlingen ook aanhaken bij mensenrechtenorganisaties en humanistische instellingen.

Open blik

"We stimuleren een open blik op de wereld en een actieve houding in en buiten de school. Zorg en belangstelling voor anderen en hun omgeving passen daarbij.
En iedereen is welkom op onze school, gelovig of ongelovig, homo, hetero of transgender en van welke afkomst je ook bent. Als je maar mee wilt doen. Ons motto is Zelf denken, samen leren”. 

Rol Humanistisch Verbond 

"De humanistische school is geen initiatief van het Humanistisch Verbond", vertelt voorzitter Boris van der Ham. "Maar we volgen de ontwikkeling met belangstelling en juichen de ambities toe. We hebben een plezierig en inspirerend contact met de oprichters van verschillende humanistische scholen, die graag gebruik maken van onze kennis en ons netwerk."

Weg open

Nu de humanistische mavo van het ministerie erkenning heeft gekregen voor het humanisme als levensbeschouwelijke grondslag, ligt de weg open voor meer humanistische scholen. Initiatiefnemers van een humanistische vmbo, havo en basisschool hebben ons al benaderd. Het Humanistisch Verbond onderhoudt contact via netwerkbijeenkomsten met hen en met vertegenwoordigers van het al bestaande Humanistisch Vormingsonderwijs, de Universiteit voor Humanistiek, omroep Human, Hivos en Humanitas, die graag met de scholen willen samenwerken

Open dagen

De Amsterdamse mavo start in de Amsterdamse Watergraafsmeer met twee klassen van 25 leerlingen. De school is onafhankelijk en heeft een eigen –onbezoldigd- bestuur.  De open dagen zijn op 8, 10 en 13 februari.

Beeld: Hollandse Hoogte
Eigen foto's Lars Hoogmoed en Martine van Hoogen