Direct naar de inhoud
Word lid
persoon bedekt gezicht

Een pleidooi voor meersporenbeleid onuitzetbaren

Type content: Nieuws Categorieën: Mensenrechten Nieuws Vluchtelingen Gepubliceerd op:

De afgelopen weken was er veel kritiek op het Nederlandse vreemdelingenbeleid, onder meer van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ). Na de zomer komt staatssecretaris Teeven met een reactie op de kritiek. Het Humanistisch Verbond vroeg hem per brief om een meersporenbeleid voor onuitzetbaren.

Door zo’n beleid voor onuitzetbaren worden vreemdelingen menswaardiger benaderd en kunnen ze meer eigen regie houden. Een belangrijk aspect voor elke humanist. Mensen die nu in detentie zijn worden murw gemaakt, kunnen geen eigen keuzes maken. Perspectief is er niet. Verschillende rapportages en rapporten onderschrijven de kritiek van het Humanistisch Verbond.

In Nederland verblijven mensen voor wie het onmogelijk is een verblijfsvergunning te krijgen, maar die ook niet uitgezet kunnen worden: de zogenaamde onuitzetbaren.
Naar schatting zijn er tussen de 35.000 en 60.000 onuitzetbaren. Vaak komen ze in vreemdelingendetentie.

Dat wordt bijna standaard toegepast in plaats van als ‘uiterste middel’. En dat terwijl er passendere en humanere alternatieven mogelijk zijn om mensen beschikbaar te houden voor uitzetting. Teeven heeft door alle kritiek besloten vreemdelingen in detentie meer ruimte te geven. Voorzitter Boris van der Ham en directeur Ineke de Vries lieten de staatssecretaris weten blij te zijn dat hij heeft aangekondigd in zijn beleidsbrief met alternatieven te komen, omdat, zo schreven zij.

“Wij menen dat een lichtere vorm van vrijheidsbeperking of een meldplicht illegale migranten letterlijk en figuurlijk meer ruimte geeft om zich te bezinnen op hun toekomst en hen in staat zal stellen daar zelf een actieve bijdrage aan te leveren.”

Humaan regime

Het Humanistisch Verbond bepleit een viersporenbeleid.

– meer evenwichtige en proportionele vormen van detentie onder een humaan, niet-strafrechtelijk regime, alleen toegepast als uiterste middel en als er zicht is op uitzetting. Men kan daarbij denken aan elektronisch toezicht.
– begeleiding van onuitzetbaren door (vertrouwens)personen die niet in dienst zijn van de overheid en die hun begeleiding richten op activering en het zelf laten bijdragen aan een voor de betrokkenen acceptabel toekomstperspectief
– Het verruimen van wet- en regelgeving zodat meer maatwerk kan worden geleverd over de toepassing van de buitenschuldregeling voor onuitzetbaren
– onderzoek naar alternatieven voor terugkeer zoals doormigreren naar derde landen en het in samenspraak met wetenschap, levensbeschouwelijke- maatschappelijke organisaties en de migranten zelf verkennen van constructieve mogelijkheden om de huidige impasse in het beleid ten aanzien van onuitzetbaren te doorbreken.

Buitenschuldverklaring

De adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ), de vaste adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van het vreemdelingenbeleid, kwam vorige week met een advies over de toepassing van de buitenschuldverklaring. Dat is een belangrijk advies voor onuitzetbaren.De buitenschuldverklaring kan worden afgegeven als iemand aantoonbaar meewerkt aan terugkeer naar het land van herkomst maar bijvoorbeeld de autoriteiten van het herkomstland geen papieren afgeven. Iemand kan dan `buiten schuld´ niet vertrekken. Met deze verklaring kan iemand alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Dat gebeurt nu enkele tientallen malen per jaar.

De ACVZ adviseert de buitenschuldregeling niet te verruimen voor mensen die niet terug durven of willen. Die moet beperkt blijven tot mensen die aantoonbaar meewerken. Wel pleit de ACVZ voor veel zorgvuldigere toepassing. Nu zijn de regels en procedures niet duidelijk genoeg waardoor ze verschillend worden toegepast. Daarnaast wil de ACVZ dat als ambassade of consultaat na een jaar nog niet gereageerd heeft op een aanvraag van reispapieren dat als een afwijzing te beschouwen waardoor buitenschuld in zicht komt. Dat zou een grote verbetering zijn op de huidige situatie.

Lees verder in NRC en op de site van het College voor de Rechten van de Mens. Voorbeelden van een meer humaan terugbeleid, gebaseerd op eigen regie, zien we in de documentaire van Kees Vlaanderen De Terugkeercoach.

Meer kijken, lezen en luisteren

Kijk of http://onuitzetbareninbeeld.nl

Deel dit

Tags: #Mensenrechten #Onuitzetbaren en illegaliteit #vreemdelingenbeleid en – detentie #wetgeving

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.

"*" geeft vereiste velden aan

We gaan voorzichtig om met je gegevens. Lees meer in ons privacy-statement.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.