Direct naar de inhoud
Word lid
oud-minister van Buitenlandse Zaken

Een onvermoeibare voorvechter voor de mensenrechten

Type content: Nieuws Categorieën: Mensenrechten Nieuws Gepubliceerd op:

De op 23 april overleden oud-minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel heeft als voorvechter van mensenrechten veel betekend voor het humanisme. Van der Stoel ontving in 1993 de Van Praagprijs voor zijn ‘strijdlust ter eerbiediging van de menselijke waardigheid en ter bevordering van respect voor de rechten van de mens’

Humanisten streven naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en eerbied voor de menselijke waardigheid centraal staan. Mensenrechten en humanisme gaan hand in hand. Van der Stoel rees als diplomatiek strijder de hele wereld af omdat “elke hoop die we hebben op een vreedzame wereld alleen maar kan worden verwezenlijkt als het lukt om tot een groter respect voor de mensenrechten te komen.” HUMAN maakte deze week een kort, online ‘Profiel van de Week’, een compilatie van beeldmateriaal waarin Van der Stoel te zien is.

De stille diplomaat

In 2000 zond HUMAN de documentaire ‘De stille diplomaat’ uit. Hierin spreekt Van der Stoel openhartig met de Canadese filosoof en filmmaker Michael Ignatieff over zijn werk en leven.
“Eén ons preventie is gelijk aan een pond genezing”, was het motto van Van der Stoel, tevens oud-minister van Buitenlandse Zaken. De documentaire schetst hoe Van der Stoel achter de schermen opereert in – mogelijke – conflictgebieden als Macedonië, Kroatië, Albanië, Kazakhstan, Kirgizië, Letland, Roemenië en Slowakije. Van der Stoel licht de beelden op locatie toe. 

Bekijk de documentaire en lees verder op  www.human.nl.


Van Praagprijs 2011

Het Humanistisch Verbond reikt elke twee jaar de Van Praagprijs uit. Een oeuvreprijs voor iemand die zich op een zinvolle en aansprekende wijze inzet voor een menswaardiger en rechtvaardiger samenleving. Het thema dit jaar is duurzaamheid & kwaliteit van samenleven. De prijs wordt op 11 mei feestelijk uitgereikt in Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam aan Pieter Winsemius.

De onafhankelijke jury bestaande uit Cox Habbema (voorzitter), Lucette ter Borg, Soheila Najand, Bert Janssens en Harro van Lente kozen op basis van een aantal criteria de ‘eigenzinnige, grappige en bescheiden’ Pieter Winsemius, omdat hij naast een analyticus ook een echte doener is. Ofwel:

Hij trekt erop uit, koppelt duurzaamheid niet alleen aan duurzame consumptiepatronen of milieu-effecten, maar ook aan een leefbaar en verantwoord met elkaar omgaan. En hij heeft een enorm stempel gezet op ons denken over milieu als beleidszaak.”

Meld u aan op www.vanpraagprijs.nl

Deel dit

Tags:#Humanisme#voorbeeldfiguren

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.