Direct naar de inhoud
Word lid
vrouw

Een nieuw perspectief voor onuitzetbaren

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Vluchtelingen Gepubliceerd op:

Drang en dwang is de kern van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Het doel is illegale vreemdelingen op te sporen en terug te laten keren. Maar circa de helft van deze mensen is onuitzetbaar. Een creatieve dialoog en een nieuw perspectief voor onuitzetbaren is nodig. Daarom organiseert het Humanistisch Verbond op 11 mei een symposium in Den Haag.

Door polarisatie in het debat over vreemdelingenbeleid is er weinig ruimte voor creatieve oplossingen en een constructieve dialoog tussen mensen die erbij betrokken zijn. Door het ‘Symposium: onuitzetbaar een nieuw perspectief’ nodigt het Humanstisch Verbond beleidsmakers, werknemers van overheidsdiensten, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en politici uit om over de politieke kloof heen te stappen en samen op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven op onuitzetbaarheid.

Werkbare alternatieven

Samen wordt gezocht naar werkbare alternatieven voor de strategie van dwang en drang die bijdragen aan toekomstperspectief  voor de vreemdeling en de Nederlandse samenleving. We bespreken bestaande initiatieven en voorstellen uit het werkveld.

Wie zijn de onuitzetbaren?

De meeste mensen gaan ervan uit dat iemand die zonder verblijfspapieren wordt opgepakt het land verlaat. Dat is een misvatting. In Nederland verblijven naar schatting enkele tienduizenden onuitzetbaren; mensen die de Nederlandse overheid in toenemende mate met dwang en harde hand tot terugkeer probeert te bewegen, maar die desondanks niet kunnen worden uitgezet. Sommigen verblijven sinds kort in Nederland, anderen al jaren. Binnen onze vreemdelingenwet hebben ze geen recht op een verblijfsvergunning en daarmee ook niet op andere burgerrechten. Onuitzetbaren vormen een bonte groep van uitgeprocedeerde asielzoekers, arbeidsmigranten en gezinsherenigers.Lees verder in onze brochure.

Wie terug wil, kan terug

Het Nederlands vreemdelingenbeleid rust dus op het idee dat wie terug wil, ook terug kan. En detentie is een van de middelen om mensen onder druk te zetten om te vertrekken. Maar druk uitoefenen door (herhaalde) detenties verhoogt het aantal uitzettingen alleen als de vreemdeling in staat is deze uitzetting zelf te verhinderen. Dat is echter vaak niet zo. Voor onuitzetbaren geldt echter in álle gevallen dat  zij keer op keer gedetineerd kunnen worden, zonder uitzicht op vertrek of legaal verblijf. Elke detentie eindigt met ‘klinkeren’: mensen worden dan plotseling op straat gezet.

De vraag is hoe effectief de strategie van drang en dwang eigenlijk is, gezien de blijvende grote aantallen onuitzetbaren. Als we naar de oorzaken van onuitzetbaarheid kijken, dan zijn detentie en andere dwang en drang maatregelen met name gericht op de bij de vreemdeling zelf liggende factoren. Andere factoren blijven buiten beeld. En voor zover de terugkeerbereidheid van de vreemdeling zelf echt de bepalende factor is, is het nog de vraag of drang en dwang helpen.
Recent onderzoek van IOM Nederland toont aan dat detentie de terugkeerbereidheid van vreemdelingen nauwelijks doet toenemen.

Meer informatie?

Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de afdeling Haaglanden. Dagvoorzitter is Chris Keulemans, artistiek directeur van de Tolhuistuin, publicist en moderator. De directeur van het Humanistisch Verbond Ineke de Vries zal een korte openingsspeech houden. Het symposium is half-besloten. Open inschrijvingen worden na 1 mei verwerkt. Inschrijving is mogelijk tot 8 meiLees verder

Vreemdelingen in beeld

HUMAN brengt de problematiek van onuitzetbaarheid in beeld door verschillende verhalen van mensenlevens van onuitzetbaren. We zien dat in de documentaire ‘Verloren Levens’ van Kees Vlaanderen. Deze film zal tijdens het symposium in première gaan. Vlaanderen wordt hierover kort geïnterviewd tijdens het symposium.

Film-en debatavonden in het land

 

HV afdelingen organiseren regelmatig film- en debatavonden over het vreemdelingenbeleid, zoals rond de Human-documentaires Surprising Europe en de Vreemdelingenrechter. ‘Verloren Levens’ leent zich goed voor een film-en debatavond over onuitzetbaarheid. We hopen dat afdelingen of individuele leden dergelijke avonden lokaal zullen organiseren rond deze film. Zo is Amnesty International geïnteresseerd in lokale samenwerking voor film-en-debat avonden rond vreemdelingendetentie en onuitzetbaren. In het webdossier Humaan vreemdelingenbeleid zijn meerdere filmtips te vinden. Zie het overzicht van documentaires in ons webdossier

Verder kijken

Op wereldhumanismedag 21 juni besteedt de Humanistische Alliantie ook aandacht aan onuitzetbaren. Kijk eens op www.onuitzetbareninbeeld.nl of www.alliantiedag2012.nl

Deel dit

Tags: #Onuitzetbaren en illegaliteit #vreemdelingenbeleid en – detentie

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.