Direct naar de inhoud
Word lid
Groep mensen met Beatrix

‘Een erkenning van de mensenrechten’

Type content: Nieuws Categorieën: Mensenrechten Nieuws Vluchtelingen Gepubliceerd op:

Bij de feestelijke opening van het College voor de Rechten van de Mens op 3 oktober in het Beatrix Theater te Utrecht waren vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, juristen, ministers en ook de koningin aanwezig. Het college beschermt en bevordert mensenrechten in Nederland.

Foto: Tweede links onder, Laurien Koster, Cop. College voor de Rechten van de Mens

In haar openingsspeech haalde Laurien Koster, voorzitter van het nieuwe college, de kersttoespraak van de koningin Beatrix in 2009 aan: “De medemens in ons leven, zien wij die wel?”, om daaraan toe te voegen dat de mensenrechten alleen kunnen worden gewaarborgd als wij de anderen om ons heen  zien als medemensen. Met de opening van het college is de publieke en politieke erkenning van de mensenrechten een feit, stelde Koster. 
Het college beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dat doet zij door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen bij discriminatie. Overigens kunnen mensen geen rechten ontlenen aan uitspraken van het college. Sommige critici vinden het instituut daarom te veel een papieren tijger.

Internationale erkenning

Internationaal wordt het college erkend, als teken daarvan was de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, Navanethem Pillay, uit Zuid-Afrika, aanwezig. Onafhankelijke mensenrechteninstituten spelen een sleutelrol spelen bij de bescherming van mensenrechten wereldwijd, lichtte  Koster toe. De Hoge Commissaris kan mensenrechtenschendingen aan de kaak stellen en waar nodig acties initiëren.

UVRM is onvoldoende

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM), die ook voor het Humanistisch Verbond leidend is, blijkt onvoldoende om de mensenrechten te waarborgen, bleek uit de vele voorbeelden van verschillende sprekers, zoals journalist Ad van Liempt. En niet alles kan in het democratisch systeem worden opgelost. Het college wil daarom een rol te spelen als het gaat om discriminatie en xenofobie, de rechten van immigranten en asielzoekers, privacy, toegang tot werk, ouderenzorg, gezondheidszorg en huiselijk geweld.

Daarnaast zal het college reageren op actualiteit, mensenrechtenschendigen agenderen en de overheid en maatschappelijke instellingen adviseren bij de handhaving van rechten.

Raakvlakken met humanistische thema’s

De drie speerpunten van het college zijn:

  1. Ouderenzorg en mensenrechten
  2. Migratie en mensenrechten
  3. Gelijke toegang tot arbei

Twee van deze onderwerpen zijn voor de humanistische beweging belangrijk: humaan vreemdelingenbeleid en rechten van ouderen.

Over humaan vreemdelingenbeleid

In Nederland verblijven mensen voor wie het onmogelijk is een verblijfsvergunning te krijgen, maar die ook niet uitgezet kan worden. Naar schatting zijn er tussen de 35.000 en 60.000 onuitzetbare vreemdelingen in Nederland. Dat betekent dat de helft van alle illegalen in Nederland onuitzetbaar is. En dat een op de zes cellen in Nederland een detentiecel is. Er zijn veel oorzaken die uitzetting kunnen verhinderen. Het Humanstisch Verbond zegt zich samen met andere organisaties in voor deze groep mensen.

HUMAN heeft verschillende documentaires uitgezonden over illegale vreemdelingen, zoals Verloren Levens van Kees Vlaanderen. 
Vlaanderen werkt aan een nieuwe documentaire over alternatieven voor vreemdelingenbewaring, daarvoor bezoekt hij opvanghuizen in België.

Deze wordt op 10 december uitgezonden om 22.55 uur op Nederland 2.

Deel dit

Tags: #vreemdelingenbeleid en – detentie

Mensenrechten-updates

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.