Direct naar de inhoud
Word lid

De opleiding tot Islamitisch geestelijk verzorger en de werkgelegenheid

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Gepubliceerd op:

Het initiatief van de Universiteit voor Humanistiek om een opleiding tot islamitisch geestelijk verzorger te beginnen vereist wel dat er verandering komt in de arbeidsmarkt voor geestelijk verzorgers. Ruud van Sijl, oud-medewerker van het Humanistisch Verbond, pleit voor verplichte uitbreiding en herverdeling van plekken in de zorg.

In het dagblad ‘Trouw’ van zaterdag 8 januari 2005 kondigt de Universiteit voor Humanistiek aan dat zij nog dit jaar willen starten met een master variant Islamitische Geestelijke Begeleiding. Een goed initiatief dat wel om een verandering in de arbeidsmarkt vraagt.

In het publieke debat over de islam, wat soms de vorm aanneemt van publiek geweld, is elke bijdrage aan positieve beeldvorming van de islam welkom. Aandacht voor humanistische waarden in de islam kan daaraan bijdragen. Het willen vormgeven van een opleiding voor islamitische geestelijk verzorgers is dan ook een goed initiatief mits de opleiding open staat voor mannen én vrouwen.

Maar alleen een plan aanbieden aan het ministerie van OC en W is niet voldoende. Tegelijkertijd moet met name het ministerie van VWS en ook de ministeries Defensie en Justitie worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de instandhouding, uitbreiding en herverdeling van werkplekken voor geestelijk verzorgers. Met name in de gezondheidszorg en ouderenzorg is volgens recent onderzoek van ‘Trouw’ sprake van uitholling van werkgelegenheid.

Daarnaast ervaren humanistisch geestelijk verzorgers dat een herverdeling tussen de denominaties in de gezondheidszorg en ouderenzorg niet lukt. Op dit moment wordt 90% van de banen bezet door rooms-katholieken en protestants-christelijken. 7% is bestemd voor de humanisten en de overige 3 % wordt verdeeld tussen islam, hindoeïsme en joden. Dit komt niet meer overeen met hoe onze samenleving in elkaar zit.

De minister van VWS kan daar op korte termijn wat aan doen. Hij of de staatssecretaris kan gebruik maken van het recht om een aanwijzing te maken op de kwaliteitswet zorginstellingen en daarmee de aanbieders in de zorg verplichten tot uitbreiding en herverdeling van werkplekken. Dat zo’n herverdeling ten koste gaat van rooms-katholieken en protestants-christelijken is onvermijdelijk. Recht wordt dan gedaan aan de veranderingen in de samenleving over levensbeschouwing.

Islamitisch geestelijk verzorgers maar ook humanistisch geestelijk verzorgers opleiden en het op korte termijn niet zorgen voor werkgelegenheid, biedt voor studenten geen gunstig arbeidsperspectief.

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.