Direct naar de inhoud
Word lid
Attje Kuiken

De keuzes van Attje Kuiken

Type content: Nieuws Categorieën: Inspiratie voor het leven Nieuws Gepubliceerd op:

“Wat is goed voor Nederland en de mensen die ons gekozen hebben”, dat is mijn leidraad, vertelt Tweede Kamerlid (PvdA) Attje Kuiken. Op zaterdag 6 april spreekt zij met leden van Jong HV over keuzes maken tijdens het Jong HV weekend. Het thema: ‘Durf te kiezen! Zoek ´t uit!

Hoe maak jij je keuzes?

Ik ben niet in de politiek gegaan voor mijzelf, maar voor het algemeen belang. Mijn beslissingen baseer ik,  voor zover mogelijk, op feiten, de mening van de wetenschap en ervaringen uit de praktijk. Hiervoor laat ik mij gevraagd en ongevraagd adviseren. Ik kijk ook vaak altijd even naar het verleden. Een bepaalde mate van consistentie heeft wel mijn voorkeur. Bovendien helpt het de context en achtergrond van bijvoorbeeld wetsvoorstellen te kennen.

Waaraan ontleen je houvast bij het maken van keuzes? Heb je bijvoorbeeld centrale waarden waaraan je keuzes relateert en helpen die je bij het maken van keuzes?

Uiteindelijk maak ik op basis van al die informatie een afweging langs de meetlat van de beginselen van de PvdA. Wat is goed voor Nederland en de mensen voor wie je in de politiek zit? Daarbij vertrouw ik ook in grote mate op mijn boerenverstand: iets wat niet goed voelt, doe ik niet. Het zelfde geldt voor de onderwerpen waar ik mij extra voor inzet. Het moet wel iets zijn waar mensen zich echt zorgen over maken dan wel aan irriteren, omdat het nu niet goed geregeld is.

Beslissingen nemen is overigens nooit een volmaakt proces, omdat een mens niet altijd alle beschikbare informatie rationeel dan wel objectief kan verwerken. In mijn persoonlijk leven laat ik mij dan ook veelal leiden door de vraag voelt dit goed, word ik hier blij van? Dat is ook altijd leidend geweest in mijn school- en baankeuzes.

Wat was de moeilijkste keuze die je het afgelopen jaar hebt moeten maken? Wat heb je uiteindelijk besloten en hoe ben je tot dat besluit gekomen?

Een van de meest politieke spannende besluiten van het afgelopen jaar was natuurlijk het regeerakkoord. Dat regeerakkoord kent behoorlijke hervormingen en forse bezuinigingen. Is dit echt in belang van Nederland, onze kiezers? Daarbij heeft het mij heel erg geholpen om te kijken naar de toekomst. Hoe wil ik dat Nederland eruit ziet over 15 jaar als mijn dochter gaat studeren? Dan besef ik weer dat we nu echt stappen moeten zetten om Nederland ook in de toekomst sociaal en sterk te houden. Voor mij en onze kinderen.

De PvdA is een van de partijen die we hebben ‘gescoord op hun humanistische gehalte’ in de aanloop naar de verkiezingen van 2012 via de humanistische politieke meetlat

Deel dit

Tags: #keuzevrijheid #Zingeving

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.