Direct naar de inhoud
Word lid
gouden pact banner

‘De angst voor opdringerigheid is onterecht’

Type content: Nieuws Categorieën: Goed oud Nieuws Gepubliceerd op:

Dolf Taekema (69) uit Gouda pleit voor een socialere samenleving waarin mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Hij roept in zijn brief naar het kabinet op meer rekening te houden met mensen met lage inkomens. Hoe wil hij zelf ouder worden?

De economie groeit, maar te weinig mensen profiteren daarvan. De onderkant van de samenleving zou ruimer moeten kunnen leven, vindt Taekema.

“Als vrijwillig ouderenadviseur in Gouda help ik mensen in financiële nood. Ik heb nu een adressenbestand van zeventig mensen. Dat varieert van de administratieve ondersteuning van een gezin in de bijstand tot de financiële bewindvoering van een man zonder erfgenamen, die aan geheugenverlies lijdt. Ik zoek iedereen persoonlijk op en probeer me zo goed mogelijk in hun situatie te verdiepen. Ik merk dat mensen het prettig vinden om met een neutraal iemand over hun geldzaken te praten en niet met hun familie.”

Boos
“Ik kan me er boos over maken dat de overheid niet goed genoeg voor kwetsbare mensen zorgt. Dat het nodig is dat ik als vrijwilliger bij moet springen om deurwaarders op afstand te houden. Terwijl er tegelijkertijd mensen zijn die enorme bonussen en salarissen opstrijken. Ik zou wel voor een linkse coalitie met PvdA, SP en GroenLinks zijn.”

Controlezuchtig
“Het beleid van de vorige neo-liberale regering was te controlezuchtig. Veel regels en papierwerk. Alles moest worden vastgelegd op schrift. De mens werd niet meer gezien. Sommige diensten bij de gemeente werken ook langs elkaar heen. Ze worden uitbesteed aan externe bureaus, waardoor de een niet meer weet van de ander wat hij doet. Te onpersoonlijk.”

Wakker
“Soms lig ik wakker in bed en ben ik in mijn hoofd een gesprek met een deurwaarder of rechtbank voor aan het bereiden. Ik vind het moeilijk om mijn werk los te laten als ik zie hoe mensen financieel in het nauw gedreven worden en er in een te korte tijd te veel van ze wordt afgepakt. Ik wil ze beschermen. Ik ben in het verleden nooit zo emphatisch geweest. Nu probeer ik me echt te verdiepen in andere mensen en hun leven. Je kunt niet zonder andere mensen. En als de ander minder kan dan ik, voel ik me verantwoordelijk.”

Geheugen
“Ik lees graag en zit veel aan mijn bureau om de financiële dossiers van iedereen bij te houden en de nodige brieven te schrijven. Ik heb gelukkig nog de energie om dat te doen. Ook al merk ik dat ik mijn agenda zorgvuldig moet bijhouden. Mijn geheugen werkt minder goed dan vroeger. Ik wil graag bezig blijven. Voor mij is goed ouder worden, blijven denken, leren en geestelijk en fysiek actief blijven.”

Opdringerigheid
“Om een socialere samenleving te krijgen, zou de overheid het leggen van contacten tussen mensen meer kunnen stimuleren. Een vereniging van eigenaren of een bewonersvereniging zou verplicht kunnen worden contact te leggen met álle bewoners en een oogje in het zeil te houden bij mensen die aan het vereenzamen zijn. Er is een onterechte angst voor opdringerigheid. Het gaat niet om dagelijks koffiebezoek, maar om elkaar kennen, weten wat er speelt en helpen als het nodig is. Er zijn veel mensen die het goed met de eenzamen voor hebben.”

Veilig
“Een zinvol leven is met anderen over weg kunnen. Weten dat er goed voor je gezorgd wordt, naar je geluisterd wordt, dat als je wat mankeert er direct hulp is. Je veilig voelen omdat je weet en voelt dat er mensen zijn op wie je terug kan vallen.”

Dolf Taekema was docent wiskunde aan enkele scholengemeenschappen, de meesten in Den Haag. Hij doet nu tien jaar vrijwilligerswerk, aanvankelijk namens Humanitas, maar de laatste jaren namens de ouderenbonden. Hij is ook lid van het Humanistisch Verbond afdeling Gouda, waar iedere veertien dagen een inspirerende discussieavond plaatsvindt.

Het Gouden Pact

Hoe wil je ouder worden? En wat draagt bij aan een samenleving waarin iedereen volwaardig meedoet? Deze vragen stellen we in deze serie aan tien humanisten. Zij maken deel uit van een groep van meer dan 200 mensen die een persoonlijke brief stuurde aan politici om het Gouden Pact onder de aandacht te brengen bij de toekomstige politieke leiders van ons land.

Het pact is een pleidooi voor meer zeggenschap van ouderen zelf, bij leven en bij waardig sterven. En voor waardige en beter georganiseerde ‘immateriële’ zorg in verpleeghuizen en daarbuiten.

Het Gouden Pact voor de zorg is een initiatief van het Humanistisch Verbond, de Universiteit voor Humanistiek, Humanitas en een aantal humanistisch geestelijk begeleiders.

De serie

Lees alle interviews in deze serie

Deel dit

Tags: #Filosofie #Goed oud worden #Gouden pact serie #Zelfbeschikking #zelfzorg

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.