Steun ongelovigen in Nederland

29 oktober 2015

Steun ongelovigen in Nederland

Door mensje

 

Openlijk ongelovig zijn is in 22 landen strafbaar, in 39 landen riskeer je gevangenisstraf. En in 13 landen zelfs de doodstraf. De groeiende groep ongelovigen en vrijdenkers heeft onze steun hard nodig. Daat doen wij door.

  1. Emancipatie van ex-moslims en vrijdenkers in Nederland. Wij ondersteunen mensen zich geïsoleerd voelen en behoefte hebben aan contact en onderlinge steun, bijvoorbeeld in gesloten Faceboekgroepen of online platforms als www.nieuwevrijdenkers.nl
  2. Bieden van een podium om persoonlijke verhalen te vertellen op radio, tv of in kranten.
  3. Lobby. We zetten dit onderwerp op de politieke agenda en vragen aandacht voor ongelovigen. Elk jaar brengen we samen met IHEU het Freedom of Thougt Report uit en bieden dat aan bij de Twee Kamer, Mensenrechtenambassadeur en bij ambassades van landen waar de vrijheid van religie en levensovertuiging zwaar onder druk staat.
  4. Informatievoorziening en training. We trainen COA-personeel over ongelovigheid in de wereld. We hebben overleg met IND en ministerie van Veiligheid en Justititie over de asielprocedure voor ongelovigen, maar ook met Amnesty, Vluchtelingwerk Nederland en advocaten. Daarnaast maken we een (online) brochure om nieuwkomer, gelovigen en ongelovigen, dat je in Nederland vrij bent om te geloven óf niet te geloven en daarom niet gedicrimineerd of bedreigd mag worden. Zie www.humanistischverbond.nl/vrijomniettegeloven

Doneer nu   

Kijk ook op: Facebookpagina’s Onder ongelovigen en Among Nonbelievers.