Direct naar de inhoud
Word lid
Boris van der Ham

Boris van der Ham: ‘Iedereen mag zijn mening uiten’

Type content: Nieuws Categorieën: Humanisme Nieuws Gepubliceerd op:

“Ik ben zeer voor de vrijheid van meningsuiting, dus ook streng religieuze meningen moeten geuit worden in het publieke debat. Maar diezelfde vrijheid komt ook anderen toe,” vindt voorzitter Boris van der Ham. Hij werd op 4 januari geïnterviewd voor het blog NIEUWW!J over de plaats van religie in het publieke domein.

 
Het thema voor januari van het interreligieuze blog is: Religie achter de voordeur? Aan Boris van der Ham werd gevraagd of hij vindt dat religie in Nederland genoeg ruimte krijgt. “Sommige religieuze opinieleiders vinden het heerlijk om een slachtofferrol te kiezen,” meent Van der Ham. `Kijk eens wat ons wordt aangedaan, we mogen onszelf niet meer zijn!´, wordt vaak geroepen. Maar met alle respect: dat is klinkklare onzin. Ik ontneem niemand het recht om zijn of haar leven te leiden naar eigen inzicht. Integendeel. Als je een hoofddoek op wilt, als je wilt verkondigen dat de aarde in zeven dagen geschapen is: ga je gang en geef je mening!”

Vrijheid van meningsuiting

Van der Ham heeft wel een grens. “Mijn grens is: dwing een ander niet jouw denkbeelden te volgen. En je moet er ook tegen kunnen dat mensen jouw visie tegenspreken. Op school moeten leerlingen leren dat er ook andere visies zijn zodat ze zelf een keuze kunnen maken. Ik ben zeer voor de vrijheid van meningsuiting, dus ook streng religieuze meningen moeten geuit worden in het publieke debat. Maar diezelfde vrijheid komt ook anderen toe, en we mogen ook elkaars opvattingen tegenspreken.”

Een vrije samenleving

Dus ook Geert Wilders mag zeggen wat hij wil, vindt Van der Ham. “In een vrije samenleving is het heel belangrijk dat religie of een politieke ideologie bekritiseerd mag worden, dus ook de islam. Dat doe ik ook, vroeger als Kamerlid, en nu als voorzitter van het Humanistisch Verbond. Maar doe het wel gericht, scheer mensen niet over een kam. Als mensen uit naam van het christendom, de islam, of een politieke ideologie mensen vrijheden willen afpakken, aanzetten tot dwang of onderdrukking, dan vinden ze het humanisme op hun weg.”

Plannen

Sinds november 2012 is Boris van der Ham voorzitter van het Humanistisch Verbond. NIEUWW!J is benieuwd naar de plannen voor de komende jaren.
“Mijn voorganger Rein Zunderdorp heeft er voor gezorgd dat het ledental is gegroeid (red. ca. 13.000). Dat wil ik graag doorzetten. Het humanisme is in potentie de grootste levensbeschouwelijke stroming van Nederland. Mensen die niet bij een kerk willen horen, niet religieus zijn, of vrijzinnig zijn, maar zich wel op een doordachte manier willen verhouden tot vragen rond leven en dood, die zouden allemaal lid moeten worden van het Humanistisch Verbond.

Humanisten doen belangrijk werk. Zo helpen docenten Humanistisch Vormingsonderwijs kinderen op school om morele dilemma’s te verhelderen en staan humanistisch geestelijk begeleiders mensen bij in hun persoonlijke levensvragen in zorginstellingen, in de gevangenis en in het leger. Dat werk verdient ondersteuning. Dus word vooral lid.”

Verdieping  en verbreding van het humanisme

Een ander doel is het verdiepen en verbreden van het humanistische gedachtegoed, licht Van der Ham toe. “De geschiedenis van het humanisme, van vrije denkers is zeer inspirerend. Kijk maar eens naar de Humanistische Canon: van Erasmus tot Spinoza, van Hannah Ahrendt tot aan Christopher Hitchens – allemaal rijke bronnen die nog steeds houvast geven bij hedendaagse vragen. HUMAN brengt als omroep programma’s over morele dilemma’s, maatschappelijke en persoonlijke levensvragen en de kracht van filosofie onder de aandacht van een breed publiek.”

Humanistisch geluid

Van der Ham: “Zeker nu de regering ervoor heeft gekozen om levensbeschouwelijke omroepen af te schaffen, zal ook HUMAN sterker moeten worden. Het Humanistisch Verbond is, zoals ik al zei, druk bezig met het verdiepen van de grondslagen. De grote projecten voor dit komende jaar hebben daar veel mee te maken. We zullen sterk inzetten op het verbinden van maatschappelijke thema’s aan persoonlijke levensvragen. Denk bijvoorbeeld aan hoe mensen waardig oud kunnen worden of hoe mensen met de overvloed aan keuzevrijheid moeten omgaan en op een duurzame manier kunnen leven. Zelf wil ik me in ieder geval volop mengen in het debat over vrijheid en levensbeschouwing. Het humanistisch geluid verdient het een stevige plaats in het maatschappelijk debat te hebben.”

Lees het volledige interview van Greco Idema

– Lees ook het opiniestuk over het belang van een seculiere staat van Boris van der Ham van 22 december 2012 in de Volkskrant.
– Lees verder in de Humanistische Canon

Foto: Jeppe van Pruissen

Deel dit

Tags: #Humanisme #keuzevrijheid #Seculier #Van de voorzitter #vrijheid van meningsuiting

A list of posts

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.