Direct naar de inhoud
Word lid
Ijskast op bordes

Beste fractievoorzitters…waak voor de ijskast!

Type content: Nieuws Categorieën: Mensenrechten Nieuws Gepubliceerd op:

De nieuwe regering is van start gegaan. Goed nieuws. Maar over een aantal onderwerpen is de regering vaag en schieten de plannen in het regeringsakkoord tekort. Dat zijn met name immateriële thema’s, over leven, liefde en dood. Het Humanistisch Verbond stuurt vandaag een brief aan de fractievoorzitters waarin het pleit voor aandacht voor Voltooid leven,  meeroudergezinnen,  embryowetgeving, burgerschap en universele mensenrechten en ouderenzorg met de menselijke maat. 

Ouderenzorg

Het Humanistisch Verbond is positief-kritisch over de grotere investeringen in de ouderenzorg. Maar het is ook nodig aandacht te geven aan jongeren in de jeugdzorg, chronisch zieken en mensen met een beperking.  Om de ouderenzorg echt te verbeteren zullen de middelen ook anders verdeeld moeten worden. Samen met Humanitas, deUniversiteit voor Humanistiek en de humanistisch geestelijk verzorgers (hgb’ers) in de ouderenzorg, pleit het Humanistisch Verbond voor meer aandacht voor niet-medische zorg aan ouderen.
In het ‘Gouden Pact’ (www.goudenpact.nl) vragen we voor grotere betrokkenheid van ouderen bij zorg en dagbesteding, en betere voorzieningen voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk.

Hgb’ers spelen ook een rol bij de ondersteuning van mensen bij levensvragen bij Defensie en binnen justitiële inrichtingen. Het Humanistisch Verbond wil graag in gesprek met de fractievoorzitters over hoe ondersteuning zowel in de zorg als bij Defensie en Justitie nog beter kunnen worden vormgegeven.

Vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing

Volgend jaar bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 70 jaar. Wij hopen dat de regering in het buitenlands beleid de universaliteit van deze mensenrechten blijft uitdragen.  Een van de universele rechten is de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. De afgelopen jaren heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken dit onderwerp als een van de prioriteiten in het mensenrechtenbeleid aangemerkt.

Helaas hebben wij gemerkt dat in veel van de concrete uitwerkingen van dit beleid er wel veel aandacht is voor de vrijheid van godsdienst, maar dat ambassades weinig nadruk leggen op het recht om een niet-godsdienstige levensovertuiging te hebben. Dit terwijl meer dan een miljard mensen ter wereld inmiddels niet tot een religieuze gemeenschap behoort. In veel landen bestaan echter hoge straffen op afvalligheid en zogenaamde ‘godslastering’. In het buitenland- en asielbeleid moet hun positie met woord en daad recht worden gedaan. Wij missen in het regeerakkoord uitdrukkelijk een verwijzing naar deze groep.

Jonge asielzoekers

Het Humanistisch Verbond is zeer kritisch over de omgang met minderjarige asielzoekers. Het besluit van de regering om het Kinderpardon niet te verruimen is een gemiste kans in medemenselijkheid.

Stilstand ethische thema’s

De regering maakt duidelijke keues over economische onderwerpen. Dat geldt niet voor een aantal niet-economische onderwerpen:

Kortom: Het Humanistisch Verbond zal er op toezien dat het aankondigen van al het ‘onderzoek’ naar deze thema’s niet als bezweringsformule wordt gebruikt om tijd te rekken, en daarmee de verschillen tussen de coalitiepartijen te verbloemen. Juist rond thema’s als leven, liefde en dood mag de discussie niet in de ijskast belanden. We roepen de fractievoorzitters dan ook op om zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer geen directe of indirecte fractie- of coalitiedwang toe te staan. 

Burgerschap en identiteit

Het Humanistisch Verbond maakt zich zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. We steunen het kabinet bij de doelstelling mensen meer te verbinden. Op scholen helpt de humanistische beweging graag mee door het Humanistisch Vormingsonderwijs verder uit te breiden. Zodat waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid en samenleven aan de orde komen op school. Wij zijn blij dat het parlement hiervoor dit jaar meer armslag heeft gegeven.

Het is ook mooi dat het regeerakkoord de ambitie uitspreekt om schoolkinderen meer over het verleden te leren, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum. Een samen­leving vorm je echter niet alleen uit een bevroren geschiedenis.Wij vinden het minstens zo belangrijk dat er ook meer ruimte komt in het onderwijs om dieper in te gaan op het kennen van de huidige samenleving, over de waarden van universele mensenrechten, over nieuwe kunst- en cultuurvormen, en dat kinderen zo kunnen opgroeien tot kritische, creatieve burgers. Bij het debat over identiteit, burgerschap en samenleven moeten we dus niet alleen achteruit te kijken.

De brief

De brief is geschreven door Boris van der Ham (voorzitter) en Christa Compas (directeur).
Lees de brief aan de fractievoorzitters           

Christa Compas
Christa Compas
directeur
Boris man kaal
Boris van der Ham
voorzitter

Steun ons

Het is belangrijk het kabinet scherp te houden. Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor een humane samenleving waarin je vrij bent in hoe je wilt leven, wie je lief wilt hebben en hoe je wilt sterven. Omdat je alleen in vrijheid, zorgzaam kunt samenleven. Laten we samen voorkomen dat belangrijke onderwerpen in de ijskast eindigen. 
Steun ons! Ga daarvoor naar humanisme.nu en word lid voor maar 6 euro per maand.

Foto: De nationale beeldbank, BBK – Door Vriendschap Sterker

Deel deze pagina

Tags:#Burgerschap#ethiek#Voltooid leven#Zingeving

Mensenrechten-updates

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.