Bescherm ons tegen massavernietiging

23 maart 2017

Bescherm ons tegen massavernietiging

Door webredactie

Gek eigenlijk. Alle soorten wapens zijn verboden, maar kernwapens niet. En dat zijn nu juist de meest gevaarlijke massavernietigingswapens. Hoog tijd om kernwapens wereldwijd te verbieden. Nu aan het einde van de maand de VN-onderhandelingen starten, vnden het Humanistisch Verbond, Rode Kruis, ASN Bank, Pax  en andere organisaties. Ze roepen minister Koenders van Buitenlandse Zaken op in actie te komen.

Eind maart starten de VN-onderhandelingen over een verbod op het meest gevaarlijke massavernietigingswapen. Ook de Nederlandse regering doet mee. ‘Minister Koenders, grijp deze kans aan om met zoveel mogelijk andere landen tot een verbod te komen dat ons dichterbij een kernwapenvrije wereld brengt’, vragen onder andere het Humanistisch Verbond, Rode Kruis, ASN Bank en Pax aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Gevaarlijkste massavernietigingswapen

Clustermunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens zijn al verboden, maar het meest gevaarlijke massavernietigingswapen nog niet. Volgens voorstanders zijn kernwapens nodig voor onze veiligheid, vooral in tijden van internationale instabiliteit. Maar wapens die catastrofale en onomkeerbare humanitaire gevolgen hebben, kunnen niet worden gezien als beschermend voor burgers of voor de mensheid in zijn geheel. Bovendien kunnen kernwapens geen onderscheid maken tussen burgers en strijdende partijen, wat in strijd is met het humanitair oorlogsrecht.

Aanbevelingen

Vorig jaar nam de Tweede Kamer vier moties aan vóór nucleaire ontwapening. Een ervan betrof een oproep aan de regering om zich actief in te zetten voor een internationaal verbod op kernwapens.

Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond: "Het Humanistisch Verbond ziet samen met onze partners een historische kans om te komen tot een alomvattend en zo helder mogelijk geformuleerd verbod op kernwapens, uiteindelijk leidend tot hun volledige eliminatie.”

In de brief naar minister Koenders worden aanbevelingen gedaan voor de onderhandelingen:

  1. Betrek zoveel mogelijk andere landen bij de onderhandelingen. Nederland kan bij deze onderhandelingen een essentiële rol spelen in het bouwen van bruggen tussen de kernwapenstaten en andere landen.

  2. Werk toe naar een verdrag met daarin een verplichting voor de volledige afschaffing en ontwapening van kernwapens en heldere kaders te stellen om dit doel te bereiken.

  3. Stuur aan op een verdragstekst, die gebaseerd is op het humanitair oorlogsrecht en in overeenstemming is met de beginselen van dit recht. Ook bevelen wij u aan om in de verdragstekst de humanitaire gevolgen van kernwapens te benoemen.

Het initiatief voor deze brief is genomen door het Nederlandse Rode Kruis, Humanistisch Verbond, Wereldraad van Kerken, Kerk en Samenleving; Rooms-Katholieke Kerk, Mayors for Peace Nederland, International Association of Laywers Against Nuclear Arms (IALANA), ASN Bank, PAX, Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken (NVMP).

Lees ook Nederlands cruciale rol bij onderhandeling kernwapenverbod (2 november '16).

Foto: Hollandse Hoogte, een demonstratie tegen kernwapens vanuit de dijk bij Kampen.