Direct naar de inhoud
Word lid

2022: dit hebben we bereikt

Type content: Nieuws Categorieën: Nieuws Gepubliceerd op:

Het Humanistisch Verbond heeft een prachtig jaar achter de rug. Een jaar vol acties, inspiratie en evenementen voor een menselijker samenleving. Wat hebben we in 2022 allemaal voor elkaar gekregen?

Waar staan we voor?

Vrij denken, samen leven. Dat is waar het Humanistisch Verbond voor staat.

We zijn vrijdenkend. We willen dat iedereen vrij is om te kunnen zijn wie je wilt zijn, wie je liefhebt, wat je gelooft – vrij om te kunnen kiezen voor dat wat jij belangrijk vindt.

We zijn verbindend. We zijn als mensen van elkaar afhankelijk. Een vrije en humane samenleving vormgeven doen we samen. We zien om naar elkaar.

We zijn verantwoordelijk. We komen in actie en zijn strijdbaar wanneer onze vrijheid en menswaardigheid in het gedrang komen.

Vanuit deze missie hebben we het afgelopen jaar gestreden voor:

Vrije keuze voor abortus

Wij vinden dat je vrij moet kunnen zijn om het leven naar eigen wens vorm te geven. Dat betekent ook dat jij bepaalt of je wel of geen kinderen wilt, en als je onbedoeld zwanger raakt daar zelf een keuze in kunt maken.

Dit hebben we (onder meer) gedaan:

 • We hebben Ava opgericht, de allereerste belangenorganisatie rondom abortus en anticonceptie – Avahelpt.nl
 • We hebben campagne gevoerd om abortus uit het Wetboek van Stafrecht te halen. Officieel is het nog steeds strafbaar, ook al is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan. We hebben een petitie gelanceerd én, omdat die zo succesvol was, een Burgerinitiatief met BNNVARA. Met groot effect! Meer dan 90.000 mensen hebben ons Burgerinitiatief ondertekend. Dat wil zeggen dat de Tweede Kamer ons voorstel móet bespreken (je moet hiervoor minimum 40.000 handtekeningen behalen).
 • Wij willen dat de abortuspil bij de huisarts beschikbaar is. Nu moeten vrouwen nog naar een abortuskliniek en dat is vaak een drempel. Onze lobby heeft tot een overwinning geleid! Zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn akkoord.

Geestelijke verzorging voor iedereen!

Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven denk je soms: hoe moet het nu verder? Hoe ga je daarmee om? Iedereen kan verstrikt raken in het leven en met levensvragen kampen. Voor existentiële vragen en pijn helpen geen medicijnen of een zware diagnose. Geestelijke verzorging helpt wel, maar is niet voor iedereen toegankelijk.

Dit hebben we (onder meer) gedaan:

 • We zijn een nieuwe campagne gestart: maak geestelijke verzorging voor iedereen toegankelijk. Volgens de huidige regeling ‘Geestelijke Verzorging Thuis’ krijgen enkel vijftigplussers of mensen in de palliatieve fase dit vergoed. Hierdoor worden veel groepen uitgesloten: jongeren, werkuitvallers en getroffenen van crisissen zoals de energie- en klimaatcrisis. Dat moet anders! Een petitie is gelanceerd en we trokken aan de bel bij de politiek: zowel bij minister Conny Helder als de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen (om geestelijke verzorging voor de aardbevingsslachtoffers structureel te maken).
 • We hebben jongeren en de gedupeerden van de aardgaswinning in Groningen een stem gegeven: ook zij kampen existentiële vragen en pijn. Ook zij hebben baat bij geestelijke verzorging.
 • We blijven humanistisch geestelijk verzorgers (HGV’ers) uitzenden en ondersteunen. We zijn in totaal nu met zo’n 250 HGV’ers. Professionele gesprekspartners die je ondersteunen om weer zin en richting te vinden in het leven.

Erkenning van (trans)gendervraagstukken én -rechten

In de laatste jaren is de acceptatie van LHBTI personen afgevlakt. Opmerkelijk is dat Nederlanders negatiever zijn gaan denken over genderdiverse personen (waaronder ook trans personen) dan vorig jaar. Wij laten een humanistisch tegengeluid horen. 

Dit hebben we (onder meer) gedaan:

 • Er is een nieuwe Transgenderwet in de maak. Je hoeft straks niet meer langs een deskundige om de letter te kunnen wijzigen in je paspoort. In 2023 wordt hierover gestemd. Helaas is er ook een tegencampagne gaande, waarbij er angst wordt verspreid over eventuele gevolgen van de wet. Wij hebben ons uitgesproken tégen deze desinformatie en roepen met een steunbrief Kamerleden op om vóór te stemmen.
 • We laten trans personen aan het woord. Praat mét ze, niet over ze.
 • We zijn Het Gendergesprek aangegaan. Het Gendergesprek daagt je uit om op een andere manier te kijken naar het traditionele man-vrouwbeeld. Tien gesprekskaarten om het hokjesdenken te doorbreken. We gingen hiermee de straat op tijdens de Prideweek in Amsterdam en waren bij de Transgender Awareness Week.

Humanistische inspiratie: evenementen, cursussen en verhalen

Humanisme is een levensbeschouwing die helpt richting en betekenis te geven aan het leven: waar je voor staat, wat jij belangrijk vindt en wat je daarvoor nodig hebt. Wat is volgens jou een goed en zinvol leven? Wie wil ik zijn en hoe wil ik omgaan met anderen, mijn omgeving en de natuur? En wat betekent de dood? We hebben een jaar vol inspiratie achter de rug.

Dit hebben we (onder meer) gedaan:

 • We hebben twee nieuwe verdiepingsdagen in het leven geroepen. Actieve Hoop: wat kan ik doen en waar vind ik steun in de klimaatcrisis? En De Dialoog: je oefent de dialoog, om verbindend in gesprek te gaan met een ander.
 • Een weekend lang gingen we tijdens De Socrates Summerschool 2022 in dialoog met Socrates-hoogleraren en elkaar over leven en dood, en humanisme. Wat betekent leven in het licht van de naderende dood voor het humanisme?
 • We hebben humanistische wandelingen georganiseerd, zoals de speciale wandeling op Wereldhumanismedag over verbondenheid, samen met een humanistisch geestelijk verzorger.
 • Speciaal voor mensen die zich niet langer gek willen maken door onbewuste marketing, hebben we de Black Friday weerbaarheidstraining ontwikkeld: om je bewust te worden van wat je echt wilt.
 • We hebben mooie verhalen in onze HUMAN INC. magazine gepubliceerd. Over waarheid en leugen, aanhaken of afhaken van de samenleving, en gendervraagstukken.

Kijk voor nog meer inspiratie op onze website. 

En nog veel meer…

 • We zijn geen politieke partij, en toch voerden we campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen: Stem voorbij je eigen belang! We zeggen niet op wie je moet stemmen. Wel willen we zoveel mogelijk mensen meegeven dat je kunt stemmen op iets groters dat voorbij gaat aan individuele voordelen en persoonlijke belangen. Stem voor de gemeente waarin je wil leven.
 • We kwamen in actie voor een humaner asielbeleid. De rechten van asielzoekers in Nederland worden geschonden. Denk aan de mensonterende situatie in ter Apel. Lange rijen mensen voor het aanmeldcentrum, geen opvang en geen medische zorg. Samen met NGO’s hebben we actie gevoerd bij de Tweede Kamer. En we hebben onze leden en sympathisanten handvatten aangereikt om zelf iets te doen, vanuit humanistisch perspectief.
 • We hebben meegestreden tegen de onderdrukking in Iran, via aan solidariteitsdemonstratie en oproep aan de politiek.

Vol nieuwe plannen en inspiratie richting 2023!

Ons nieuwe meerjarenbeleidsplan én het jaarplan voor 2023 zijn aangenomen door onze leden. Hier lees je wat we het komende jaar allemaal van plan zijn. We zijn er voor en dankzij onze leden: we doen het samen! Wil je meedoen?

 • Word lid (als je dat nog niet bent). Je krijgt er een abonnement op onze HUMAN INC. magazine bij cadeau en korting op onze evenementen, lezingen en cursussen.
 • Je kunt onze acties ook ondersteunen met een donatie. Met jouw steun help je mee aan een menswaardige samenleving.

Sta jij voor een vrije en humane samenleving?

Word lid van het Humanistisch Verbond. Samen werken we aan een menswaardige wereld.

Deel dit

Tags: #2023 #bereik #campagne #inspiratie #successen

A list of posts

 • Nieuw vaderschap: meer dan kostwinner

 • Rapport rechtsstaat

 • Van conflict naar samenspraak

Vrij denken, samen leven. Sinds 1946.

Blijf op de hoogte van acties voor een menselijker samenleving, inspirerend nieuws en evenementen.