Op de website vind je actuele en historische informatie over de humanistische beweging van de 19e tot de 21e eeuw in Nederland. En daarnaast allerlei publicaties en interviews met betrokkenen uit de beweging. Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en sociale weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek, wijst op de brede opzet van de digitale kennisbron: ‘‘Die geeft onderzoekers, studenten, leerlingen en belangstellenden een breed overzicht en links naar bronnen. Archieven van organisaties en personen zijn daarnaast ook fysiek voor iedereen in te zien in het Utrechts Archief.’’

Historisch Humanistisch Centrum
De website komt voor uit het Historisch Humanistisch Centrum. Het centrum, onder leiding van Bert Gasenbeek, initieerde allerlei projecten om het humanistisch erfgoed te onderzoeken en vast te leggen. Zo produceerde het centrum wetenschappelijke en populaire boeken, verzorgde archieven, legde interviews met vroege humanisten vast en ondersteunde promovendi. Ook richtten ze met het Humanistisch Verbond de humanistische canon op.

'Wij zijn jarig!' Humanistisch Verbond 75 jaar jubileum

75 jaar van belang

Hoe blijft het Humanistisch Verbond al 75 jaar van belang? “Het draagvlak voor het humanisme is ontzettend groot.”