Blijvend geven om een humane wereld


  • Leerlingen van het Berlage Lyceum maken spelenderwijs kennis met vrijheid van levensovertuiging in de wereld.

  • Gevluchte atheïstische Bengaalse bloggers Saikat en Nastiker. 'We zijn het Humanistisch Verbond zeer dankbaar voor alle steun.'

  • Alles begint met de juiste informatie en een goed persoonlijk gesprek.


 

Nalaten aan het Humanistisch Verbond

Een leven zonder dogma’s en onderdrukking in een vrije, humane en tolerante samenleving. Dat is ons ideaal voor de wereld waarin we nu leven, maar ook voor de toekomst. Door opbrengsten uit erfenissen – naast lidmaatschappen en donaties – kan het Humanistisch Verbond dit ideaal nastreven. Wilt u daaraan bijdragen? Overweeg dan het Humanistisch Verbond op te nemen in uw testament.

We leven in een vrij land, maar die vrijheid staat steeds meer onder druk en moet verdedigd worden. De vrijheid om niet te geloven en de vrijheid van zelfbeschikking over je lichaam en leven zijn nog steeds niet vanzelfsprekend.

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond

 

Meer weten? Vraag 'Blijvend geven om een humane wereld' aan!

Meer weten? Vraag 'Blijvend geven om een humane wereld' aan!

 

 

Erkend goed doel

Het Humanistisch Verbond is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat over hetgeen u aan Humanistisch Verbond nalaat geen erfbelasting verschuldigd is.

Daarnaast heeft het Humanistisch Verbond het CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF-Keur voor goede doelen garandeert dat minder dan 25 procent van de geworven gelden wordt uitgegeven aan onkosten, dat er een heldere verslaglegging is en dat werven van gelden op een verantwoorde manier gebeurt.

ANBI

 

 

Bel Annemarie Rohlfs, medewerker bijzondere giften en nalatenschappen: 020 521 90 00 of 06 838 068 69 of stuur een e-mail naar geven@humanistischverbond.nl