Radicale moslims in Pakistan zijn kort geleden gestart met een social media-campagne tegen het groeiende aantal atheïsten in hun land. Zij roepen hun volgers openlijk op om atheïsten op te sporen en te doden in navolging van moslimextremisten in Bangladesh. Zullen zij erin slagen om het zwijgen op te leggen aan vrijdenkers die hun leven in de waagschaal stellen voor het recht op vrijheid van meningsuiting en levensovertuiging?
 

Door: Syed A Gilani, woordvoerder van de Atheist & Agnostic Alliance Pakistan
 
Steeds meer Pakistaanse jongeren kiezen voor het atheïsme. Zij zetten openlijk hun vraagtekens bij het bestaan van God. Maar in het door conflicten verscheurde Pakistan is het nog altijd een gevaarlijk taboe om er een seculiere levensvisie op na te houden. Atheïsten en vrijdenkers in dat land maken gebruik van sociale netwerken om hun recht op te eisen op vrije meningsuiting en de vrijheid om te geloven of juist niet te geloven. Dit is het enige medium waar zij hun ideeën met anderen met kunnen delen, omdat Pakistan al in geruime tijd in handen is van godsdienstfanaten. Elke discussie over de islam kan als godslastering worden bestempeld, en daarop staat de doodstraf volgens de Pakistaanse grondwet.
 
Desondanks zijn groepen vrijdenkers en atheïsten in opkomst op sociale netwerken in Pakistan. Zij hebben een brede schare volgers, en duizenden mensen leveren bijdragen. De meeste van hen maken gebruik van schuilnamen. Als zij hun werkelijke identiteit zouden prijsgeven, zou het onmogelijk voor hen zijn om openlijk hun mening te verkondigen als gevolg van de strenge wetgeving en de godsdienstfanaten die een bedreiging voor hun leven vormen. Facebook vormt het belangrijkste strijdtoneel tussen vrijdenkers en godsdienstfanaten. Sommige bloggers en vrijdenkers maken gebruik van hun echte naam en worden van tijd tot tijd bedreigd.
 
Radicale moslims in Pakistan zijn inmiddels begonnen met een social media-campagne tegen atheïsten. Ze roepen volgers op om hen op te sporen en te doden. Islamitische groeperingen plaatsen berichten op social media als: “Als je lokale atheïsten met hun echte foto op Facebook ziet, probeer ze dan op te sporen.
We moeten Pakistan schoonvegen, net als in Bangladesh. Neem screenshots, vind ze en dood ze.”
 
Vorige week deden mainstream-media voor het eerst in de Pakistaanse geschiedenis verslag over Pakistaanse atheïsten en vrijdenkers. Hoewel dit niet op een positieve manier gebeurde, accepteert men in ieder geval het feit dat er atheïsten en vrijdenkers in Pakistan zijn.

Orya Maqbool Jan, een zogenaamde islamitische geleerde, zei tijdens een televisieprogramma dat atheïsme een misdaad is, omdat de Pakistaanse grondwet Allah soeverein heeft verklaard. Iedereen die zegt niet in Allah te geloven is dan ook een landverrader. Dit is de meest lachwekkende definitie van de term landverrader ooit.  Jan is een rechtse politicus die de Talibanwet steunt, zijn sympathie voor Osama bin Laden heeft betuigd en ISIS nog nooit heeft bekritiseerd.

In plaats daarvan bestookt hij Pakistaanse burgers met samenzweringstheorieën in krantencolumns en televisieprogramma’s. Jan riep de Pakistaanse geheime diensten op om actie te ondernemen tegen Pakistaanse atheïsten. In zijn televisieprogramma bekritiseerde hij openlijk atheïsten en vrijdenkers. Hij zei dat zij de Pakistaanse grondwet moeten respecteren, die aangeeft dat niet in Allah geloven een misdaad is. Hij vergeleek daarnaast het verbod op de hidjab in Parijs met een verbod op vrijdenken in Pakistan.
 
Veel islamitische geleerden en groeperingen zijn een campagne begonnen tegen atheïstische en vrijdenkende bloggers in Pakistan. Zij beschuldigen hen van godslastering en kritiek op de islam. In werkelijkheid spreken Pakistaanse vrijdenkers zich echter uit tegen religieus extremisme, politieke corruptie en de gruweldaden die in naam van de islam zijn uitgevoerd in Pakistan. Ze willen hun land op een positieve manier vooruit helpen. Ze vechten voor de vrijheid van levensovertuiging, de vrijheid van meningsuiting en het recht op leven. Ze spreken zich uit voor rechten voor vrouwen, LGBT-rechten, vriendschappelijke banden met buurlanden, geboortebeperking, stimuleren van wetenschappelijk denken, secularisme, liberalisme, onderwijs, geletterdheid en nog veel meer.

Interesse in meer verhalen, blogs, films, en nieuws over vrijheid van levensnovertuiging en het recht om te geloven of niet.
Ga naar www.onderongelovigen.nl

 

Op de foto hierboven: Tweede van links. Syed A. Galani, samen met zijn vrouw Fauzia Ilyias tijdens de aanbieding van het Freedom of Thought Report 2015 aan de Tweede Kamer.