Minister De Jonge vindt de hinder bij de klinieken ‘zeer onwenselijk’. Hij wil daarom dat gemeenten en klinieken bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Vrouwen komen regelmatig huilend een kliniek binnen of gaan uren van tevoren naar de kliniek op de demonstranten te ontlopen.

Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor een klimaat waar op een open manier over abortus gesproken kan worden, en waarin vrouwen de ruimte ervaren op een onafhankelijke keuze te kunnen maken. Daarbij pas ook vrije toegang tot een kliniek.

Daarom zijn we voor het invoeren van bufferzones rondom klinieken. Natuurlijk, je hebt het recht om te demonstreren, maar vrouwen moeten veilig en ongestoord de kliniek in kunnen. We hebben burgemeesters van gemeenten met een abortuskliniek opgeroepen zich hier voor in te zetten. Ook in de uitzending van EenVandaag op 16 januari legt onze directeur Christa Compas uit waarom bufferzones van belang zijn. Naar aanleiding daarvan zijn Kamervragen gesteld. We zijn dan ook blij dat minister de Jonge eveneens betrokken gemeenten vraagt in actie te komen, en dat De Jonge gemeenten en klinieken wil ondersteunen in een effectieve aanpak.

Het is overigens niet zo dat vrouwen fysiek de weg beperkt wordt, maar de emotionele schade is groot. Dat ziet ook de minister gedeeltelijk wel in. “De demonstraties kunnen een extra (emotionele) drempel opwerpen, waardoor sommige vrouwen mogelijk afzien van hun behandeling. Dat vind ik een vervelende situatie, omdat vrouwen over een eventuele abortus vrijelijk moeten kunnen besluiten, ” aldus De Jonge.

Gemeentes in actie

Er is te lang gedaan alsof door de vrijheid van demonstratie en meningsuiting de handen van lokale overheden gebonden waren. Er lijkt inmiddels echter genoeg aanleiding voor gemeenten om in actie te komen, bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen.

De Jonge: “Verder kan de burgemeester voorschriften en beperkingen instellen om een demonstratie ordelijk en vreedzaam te laten verlopen. Dat kan gaan om bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer of om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen.”

Stop intimidatie bij abortusklinieken

Roep samen met ons gemeentes op bufferzones in te stellen

Groeiende orthodoxie

De afgelopen jaren is vrije keuze bij abortus een groter taboe aan het worden. Mede door een groeiende internationale conservatieve lobby. Ook in Nederland is de anti-abortusbeweging met een opmars bezig.

Dit zorgt voor toenemende schuld en schaamte bij vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt en een abortus overwegen. Onderzoek wijst uit dat jongeren in Nederland negatiever over abortus zijn gaan denken (Rutgers, 2017). Het Humanistisch Verbond blijft zich inzetten voor onafhankelijke keuzehulp, bestrijding van het taboe op abortus en het belang van bufferzones bij abortusklinieken.

De afgelopen jaren is vrije keuze bij abortus een groter taboe aan het worden. Mede door een groeiende internationale conservatieve lobby. Ook in Nederland is de anti-abortusbeweging met een opmars bezig.

Meer weten?

De brief van de minister is hier te lezen.

Baas in eigen hoofd

Het Humanistisch Verbond komt op voor vrije keuze bij abortus.

mark bijlmer klein voor site hv

Mark Bos

was Programmamanager onderwijs

Profiel-pagina