“Bij Europa denkt men nu altijd aan Brexit, de euro, migratie, bureaucratie. Maar de Europese Unie gaat ook over mensenrechten – de mensenrechten van alle Europeanen. De EU heeft de plicht om deze mensenrechten te garanderen.

Europa is voor ons, Femmes for Freedom, heel erg belangrijk. De vele onderwerpen waar wij ons voor inzetten – zoals huwelijkse gevangenschap, vrouwenrechten van Europese vrouwen met een migratieachtergrond en geweld tegen deze groep – zijn vaak transnationaal en internationaal.

Wij, Europese migrantenvrouwen, hebben te maken met transnationaal geweld en recht. Op Europees niveau moet er daarom beter worden samengewerkt.”

Ja, ik kies voor een vrij en liefdevol Europa

Ik sta voor gelijke rechten voor iedereen, wie je ook bent, of wie je ook liefhebt

EEN Europa

We hebben het toch altijd over EEN Europa? Vrachtwagens kunnen wel over de grens heen en weer rijden. Maar als je het hebt over mensenlevens en vrouwenrechten dan is het een ander verhaal. Europa is nog niet ver genoeg in de samenwerking op dit terrein.

Zoals Fred Teeven in zijn functie als staatssecretaris van Justitie al eerder zei: ‘als Nederlandse scheidingen overal erkend zouden worden, was er geen sprake meer van huwelijkse gevangenschap.’ Zo lang dit niet het geval is, is het belangrijk om zowel als Nederland maar ook in EU-verband in gesprek te gaan met de landen waarvan het familierecht huwelijkse gevangenschap kan veroorzaken en een dialoog met deze landen aan te gaan. Omdat de EU namens 28 lidstaten spreekt, kan zij veel gewicht in de schaal leggen tijdens de gesprekken met deze landen.

De strijd voor onder andere vrouwenrechten, lhbti-rechten en de rechten van ongelovigen moeten ook samenkomen. Want we hebben te maken met dezelfde machten, krachten en tegenwerkingen. Het moet holistisch benaderd worden, zoals dit manifest doet.

Europa gaat over zoveel meer dan waar het nu voor in het nieuws is. Het gevoel dat ik bij Europa krijg is dat je gelijk, vrij en veilig bent. Hier zijn bepaalde ideeën geboren en er komen mensen uit conflictgebieden uit alle hoeken van de wereld naar Europa om zich hier te vestigen, om te genieten van de Europese vrijheden, veiligheid en stabiliteit die wij hebben, dankzij de Europese mensenrechten. Europa heeft ook genoeg problemen, maar dit is waar Europa voor mij voor staat.

Het zijn universele onderwerpen. Het is geen monopolie van links of rechts of ongelovigen. Het is hoe jij je leven in wil vullen. Alleen jij gaat daarover en niemand anders. Er zouden jou geen restricties mogen worden opgelegd, of dat jij je anders zou moeten voordoen – daar word je letterlijk hartstikke ziek van. Leef en laat leven.”

Pakistaans-Nederlandse Shirin Musa (1977) is oprichter en directeur van de Nederlandse vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom. In 2018 is zij uitgeroepen tot meest invloedrijke non-profit vrouw van het jaar.

Voor een vrij en liefdevol Europa

Europa is meer dan een economische gemeenschap. Meer dan een politieke macht. Meer dan de Champions League of het Eurovisiesongfestival. Europa is de bron van vrijheid. Van gelijke rechten voor iedereen, wie je ook bent, of wie je ook liefhebt.

Lees in ons dossier waarom wij ons met een vrij Europa bezighouden en wat we doen.

Sjors Roeters

Sjors Roeters

Redacteur / Online campagnemedewerker

Profiel-pagina