“Het probleem met Europa is dat haar verdiensten veelal onzichtbaar zijn. Dat er nu zeventig jaar vrede op het Europese continent is, afgezien van de oorlog in Joegoslavië, wordt door sommige mensen als vanzelfsprekend beschouwd.
Zij rekenen Europa vooral af op de zaken die verkeerd lopen. De Eurocrisis bijvoorbeeld, of de problemen met de grensbewaking. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het in de geschiedenis zeer uitzonderlijk is dat Europa voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog in een permanente staat van oorlog was, en dit nadien niet meer is voorgekomen. Er is op dit moment geen enkel denkbaar scenario waarbij Europese landen onderling oorlog zouden voeren. Dat is een enorme morele prestatie van Europa.

Europa gaat voor mij vooral over de idealen en ideeën die hier ontstaan zijn. De gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht ras, afkomst, geaardheid, sekse of politieke overtuiging. De liberale democratie. De implementatie van de universele mensenrechten is ook vooral een Europese verdienste, en verder aangescherpt in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De idealen van vreedzame dialoog en democratische besluitvorming.

Zaken die we vandaag de dag als vanzelfsprekend beschouwen zijn typische humanistische waarden die aan Europa ten grondslag liggen. Zoals het belang dat wordt gehecht aan menselijk leven hier op aarde. Dat we de maatschappij zo inrichten dat mensen zich kunnen ontplooien en op alle vlakken over hun eigen leven kunnen beschikken, vrij kunnen handelen en samenleven met wie ze willen – hun eigen geluk kunnen nastreven. ”

Dat Europa voor een diversiteit van verschillende levensvormen staat, en dat dit mogelijk wordt voor eenieder. Dat is iets wat vroeger helemaal niet vanzelfsprekend was. Het is een onzichtbare verwezenlijking die je pas gaat beseffen als je terugkijkt in de geschiedenis.“

Maarten Boudry (1984) is een Vlaams filosoof, schrijver en Verlichtingsdenker. Hij staat bekend als optimist en geeft daarom een positief perspectief op Europa dat hoofdzakelijk negatief in het nieuws is.

Ja, ik kies voor een vrij en liefdevol Europa

Ik sta voor gelijke rechten voor iedereen, wie je ook bent, of wie je ook liefhebt

Voor een vrij en liefdevol Europa

Europa is meer dan een economische gemeenschap. Meer dan een politieke macht. Meer dan de Champions League of het Eurovisiesongfestival. Europa is de bron van vrijheid. Van gelijke rechten voor iedereen, wie je ook bent, of wie je ook liefhebt.

Lees in ons dossier waarom wij ons met een vrij Europa bezighouden en wat we doen.

Sjors Roeters

Sjors Roeters

Redacteur / Online campagnemedewerker

Profiel-pagina