kalender

De burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, was uitgenodigd als gastspreker.

Maar voordat hij aan het woord kwam, lagen er op de tafels hele mooie vragen klaar om eerst met elkaar een gesprek te voeren over vragen zoals: “Welke persoonlijke rituelen heb je”? Of: “Hoe vier je Kerstmis? Welke tradities heb je van huis uit mee gekregen”?

Aan de tafels werden goede gesprekken gevoerd en de verhalen en overpeinzingen van Eric van Oosterhout sloten mooi op de vragen aan.

Warm en bevlogen vertelde hij mooie verhalen over zijn rol bij moeilijke kwesties zoals de huisvesting van asielzoekers. Op een respectvolle en tegelijkertijd humoristische wijze sloot hij af met een kerstverhaal met de titel “Eenzaam maar niet alleen”. Het gaat over een oude man die hij ontmoette bij de kassa in de supermarkt. Diens vrouw moet hele dagen binnen blijven en ze krijgt niet alles meer mee. De muren kwamen op hem af en een loopje naar de supermarkt brak voor hem de dag. De man vertelde dat hij altijd wel iemand tegenkomt voor een praatje en daar kan hij dan thuis over vertellen, ondanks het feit dat zijn echtgenote er niet echt iets van meekrijgt…….

De aanwezigen hebben vast wel iets van deze middag meegekregen. Het was mooi om te ervaren hoe we als humanisten met elkaar verbonden zijn, juist als we over tradities praten, ondanks het feit dat we elkaar als tafelgenoten niet allemaal kenden.
Misschien wordt deze midwinterontmoeting een nieuwe traditie voor HV-Drenthe?

Hedwig en Fieneke, hartelijk bedankt voor het organiseren van deze hartverwarmende ontmoeting!

Margreet Riemersma